INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’OFERTA D’IDIOMES I ELS ENSENYAMENTS EN LA MODALITAT OFICIAL PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL – CURS 21-22

 

IDIOMES I NIVELLS

 • ALEMANY  /   BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1, C1.2, C2)
 • ANGLÈS   /     BÀSIC (A1, A2)   INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2),  AVANÇAT (C1.1, C1.2, C2)
 • ÀRAB     /     BÀSIC (A1, A2.1, A2.2), INTERMEDI (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2)
 • CATALÀ    /     BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2), AVANÇAT (C1, C2)
 • ESPANYOL  /   BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2), AVANÇAT (C1)
 • FRANCÈS    /   BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2)   AVANÇAT (C1.1, C1.2)
 • ITALIÀ     /   BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2)   AVANÇAT (C1.1, C1.2)
 • JAPONÈS  / BÀSIC (A1, A2.1, A2.2) 
 • RUS    /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2), INTERMEDI (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2)
 • XINÈS   /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2), INTERMEDI (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2)

TIPUS DE CURSOS EN LA MODALITAT OFICIAL

 • Presencials –dues sessions de dues hores a la setmana i una altra sessió un divendres al mes.
 • Semipresencials – Una sessió presencial de dues hores a la setmana, treball en una aula virtual  amb suport del professor i una altra sessió presencial  un divendres al mes

HORARIS

 • Les sessions de classe poden ser de 09.00 a 11.00  / de 11 a 13.00  / de 15.00 a 17.00  / de 17.00 a 19.00  / de 19.00  a 21.00

LLOC

 • Les classes als horaris de matins s’imparteixen a la seu de l’EOI c/ Aragó 59.
 • Les classes als horaris d’horabaixa s’imparteixen a la seu de l’EOI c/ Aragó 59, a l’IES Arxiduc Lluís Salvador, a l’IES Ses Estacions, a l’IES Guillem Sagrera i a l’IES Joan Maria Thomàs.
 • Més informació

DURACIÓ DEL CURS ESCOLAR

 • 120 hores lectives d’octubre a juny

TAXES

 • Les taxes de tot l’any es paguen en el moment de la matrícula.
 • El curs per a un nou alumne  que comença a estudiar un idioma té un preu de 195,92 € (curs 21-22) i és una mica  inferior per un antic alumne o un segon idioma.
 • També hi ha bonificació d’un 50% per membres de família nombrosa o monoparental  o exempcions de taxes segón la situació de l’alumnat – (atur, minusvalideses, beques i altres).
 • Més informació sobre taxes

CERTIFICACIONS

 • La superació de les exigències acadèmiques establertes dóna dret a l’obtenció dels certificats del Nivell Bàsic A2 , Intermedi B1 i B2  i Avançat C1 i C2  regulades a la llei orgànica 2/2006 de 3 de maig i al  Reial Decret  1041/2017 de 22 de desembre.

ACCÈS