EN AQUESTA SECCIÓ HI ANIREM ACTUALITZANT LA INFORMACIÓ REFERENT A LA SITUACIÓ SANITÀRIA RELACIONADA AMB EL NOSTRE ENSENYAMENT, AIXÍ COM TAMBÉ SOBRE L’ESCENARI EDUCATIU EN QUÈ ENS TROBEM.

Curs 2021-2022: 

  • Informació exàmens de juny / setembre i pautes organitzatives :  

NIVELLS 3  i 4  PRESENCIALITAT, sense desdoblaments. (segons Instruccions Conselleria del 5 i 9 de gener de 2022)

1)  Atès l’avenç de la vacunació, als centres de secundària, s’estableix que en els nivells d’alerta 3 i 4 (ara estem en aquests nivells) es garanteix la PRESENCIALITAT als centres educatius. Per això, són d’aplicació en aquests nivells d’alerta les mesures que vàrem aplicar als nivells 1 i 2, per tant, no és necessari realitzar un canvi d’escenari ni desdoblar cap curs. No obstant això, quan sigui possible, hem d’incrementar la distància fins a 1,5 metres. 
2) S’ha actualitzat la relació de símptomes compatibles amb la COVID-19 en funció de les noves variants, que són: fatiga, irritació de gola, mal de cap, molèsties musculars, secreció nasal, esternuts, lumbàlgia, suors nocturns, nàusees, pèrdua de cabell, conjuntivitis, tos, febre i lleugera pèrdua de l’olfacte i el gust… Pràcticament tot!!!
3) La presa de temperatura abans de venir al centre continua recomanable i no pot superar els 37,5ºC.
4) Les reunions es faran totes a distància tot el mes de gener.
5) Es recomana l‘ús de la mascareta FFP2.
6) Totes les aules i espais (departament) s’han de ventilar, poseu en marxa el mesurador de CO2, els quals poden arribar com a màxim als 880 ppm o a 1000 amb els purificadors d’aire en marxa.
GUÍA D’ACTUACIONS:
1) No s’aplicaran mesures dirigides al tancament d’una aula si no hi ha almenys 4 casos confirmats en aquesta o un 20% dels alumnes del grup.
2) L’alumnat, professorat o altre personal que presenti símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació, no ha d’acudir al centre educatiu fins que tingui el resultat d’una prova diagnòstica (es consideraran com a confirmats els casos que donin positius en un autotest*),  o en cas que no hagi estat possible realitzar-la, fins que finalitzi el període d’aïllament mínim de 7 dies i sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic.
Després del període d’aïllament i fins als 10 dies posteriors a l’inici de l’aparició de símptomes o a la data de diagnòstic en els casos asimptomàtics, les persones positives hauran d’extremar les precaucions, reduir tot el possible les interaccions socials, hauran de fer ús de forma constant de la mascareta. Cal evitar especialment el contacte amb persones vulnerables.

Heu de consultar cada setmana a la nostra pagina web.