RECURSOS DIDÀCTICS

NIVELL BÀSIC

Llibres de text

Primer curs del Nivell Bàsic

MAS, M. [et al. ] Veus 1. Curs de català. Llibre de l’alumne i Llibre d’exercicis i gramàtica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.

Segon curs del Nivell Bàsic

– MAS, M. [et al. ] Veus 2. Curs de català. Llibre de l’alumne i Llibre d’exercicis i gramàtica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.

Llibres recomanats

– BADIA, D. Llindar 1. Barcelona: l’Àlber, 1997.

– BADIA, D. Llindar 2. Barcelona: l’Àlber, 1998.

– BADIA, D. Llengua catalana. Nivell inicial. Barcelona: l’Àlber.

– BASTONS, N. i altres Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2011.

– MAS, Marta [et al. ] Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.

– COMELLES, S. [et al.] Exercicis autocorrectius d’ampliació de vocabulari. Barcelona: Eumo, 1993.

– ROSELL, J. [et al. ] Parlem-ne. 33 situacions de català pràctic. Barcelona: Barcanova, 2010.

NIVELL INTERMEDI

Llibres de text

– MAS, M. [et al. ] Veus 3. Curs de català. Llibre de l’alumne i Llibre d’exercicis i gramàtica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008

Llibres recomanats

– Diccionari de la llengua catalana. IEC.

– BASTONS, N. [et al. ] Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2011.

– MAS, Marta [et al. ] Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.

– Ortocard. Regles d’ortografia catalana. Barcelona: Edicions Castellnou, 1995.

– Activitats de gramàtica. Català elemental B1. Barcelona: Teide, 2013.

– AA. VV. Pas i repàs. 150 exercicis de llengua. Barcelona: Teide, 2011.

– ROSELL, J. [et al. ] Parlem-ne. 33 situacions de català pràctic. Barcelona: Barcanova. 2010.

– CLUA, M. J. [et al. ] Verbs. cat. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Barcanova. 2010.

NIVELL AVANÇAT

Llibres de text

B2. Nivell Intermedi. curs de llengua catalana. Barcelona: Castellnou Edicions, 2017.

Llibres recomanats

– Diccionari de la llengua catalana. IEC.

– BASTONS, N. i altres Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2011.

– MAS, Marta [et al. ] Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.

– ROSELL, J. [et al. ] Parlem-ne. 33 situacions de català pràctic. Barcelona: Barcanova. 2010.

– CLUA, M. J. [et al. ] Verbs. cat. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Barcanova. 2010.

– AA. VV. Pas i repàs. 150 exercicis de llengua. Barcelona: Teide, 2011.

 

NIVELLS C1 I C2

Llibres de text

C1. Nivell de suficiència.  Curs de llengua catalana. Barcelona: Castellnou, 2017.

C2. Nivell superior.  Curs de llengua catalana. Barcelona: Castellnou, 2017.

Llibres recomanats

– RUAIX, J. Català complet. Curs superior de llengua 1/2/3. Barcelona: Edició de l’autor.

– ALOMAR, A. I. [et al.] Proposta de model de llengua per a l’escola de les Illes Balears. Palma: Editorial Moll, 1999.

– BASTONS, N. i altres Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide, 2011.

– MOLL, F de B. Gramàtica catalana, referida especialment a les Illes Balears.

Palma: Editorial Moll, 1983.

– ESTEVE, F. Gramàtica Zero. El millor ús amb la mínima gramàtica. València: Universitat de València. 2011.

-GINEBRA, Jordi. La nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans. Guia pràctica. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.