El sistema d’avaluació en el departament d’anglès:

el trobareu al punt 15 de la programació del departament