INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ A LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES DE LES ILLES BALEARS

MOSTRES DE PROVES DE CERTIFICACIÓ

 

El sistema d’avaluació del departament d’anglès:

el trobareu al punt 15 de la programació del departament