MOLT IMPORTANT: La prova d’anivellació d’anglès és exclusivament en línia.

 • A quins nivells es pot accedir?

Es pot accedir a tots els nivells impartits d’anglès: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2, Avançat C2.

 • És obligatori fer la demo abans de fer la prova?

Sí, és obligatori fer la demo, però quan ho considereu necessari, la podeu aturar i començar a fer la prova. Fer la demo és important per tal de familiaritzar-se amb el format de la prova i amb el tipus d’exercicis.

Abans de fer la demo també haureu de fer una prova de so per comprovar que podeu escoltar els àudios correctament i una prova d’obrir un document pdf.

 • Com és la prova obligatòria?

La prova obligatòria per a tothom consta de 50 preguntes d’opció múltiple (a, b, c i d) i té una durada màxima de 40 minuts.

 • Com és la prova optativa?

La prova optativa consisteix en dos exercicis de comprensió auditiva d’opció múltiple. Els enregistraments s’escolten dues vegades cadascun. La prova consta d’11 preguntes (11 punts) i té una durada de 20 minuts.

 • Quin és el barem de correcció per a la prova obligatòria?

La prova obligatòria consta de 50 punts:

– de 0 a 9 punts: Accés a Bàsic A1

– de 10 a 19 punts: Accés a Bàsic A2

– de 20 a 29 punts: Accés a Intermedi B1

– de 30 a 39 punts: Accés a Intermedi B2.1

– de 40 a 50 punts: Accés a Intermedi B2.2

 • Com es pot accedir a Avançat C1.1, Avançat C1.2 i Avançat C2?

Per a accedir a Avançat C1.1, Avançat C1.2 i Avançat C2 s’han d’haver obtingut 46 punts o més en la prova obligatòria i fer una prova optativa que consisteix en dues tasques de comprensió auditiva.

– Entre 0 i 1 resposta correcta del listenings, l’alumne romandrà a Intermedi B2.2.

– Entre 2 i 4 respostes correctes dels listenings, l’alumne passarà a Avançat C1.1.

– Entre 5 i 7 respostes correctes dels listenings, l’alumne passarà a Avançat C1.2.

– Entre 8 i 11 respostes correctes dels listenings, l’alumne passarà a Avançat C2.

 • Tothom pot accedir a la prova optativa?

No, no tothom pot accedir a la prova optativa. Per accedir-hi, s’ha d’haver obtingut una puntuació mínima de 46 punts o més en la prova obligatòria.

 • Què he de fer si tinc una incidència tècnica mentre faig la prova d’anivellació?

Si per algun motiu la prova d’anivellació es veu interrompuda (pèrdua de connexió d’internet, fallada elèctrica…), no podreu accedir una altra vegada a la prova en línia.

Enviau un correu electrònic a l’adreça eoipalmamail@gmail.com explicant exactament quin problema tècnic heu tingut i aportant fotos si és possible. L’EOI de Palma, depenent de les circumstàncies, valorarà reiniciar-vos la prova d’anivellació i rebreu resposta per correu electrònic amb els passos que heu seguir.

Recomanacions per a la realització de la prova:

 • Abans de fer la prova, comprovau que la connexió a internet funciona, que el wifi és estable i no es talla. Si realitzau la prova en un ordinador portàtil, comprovau que té bateria.
 • No obriu una altra pestanya o finestra al navegador, perquè la prova es tancarà automàticament.
 • Recordau que intentau conèixer quin nivell teniu: sigueu honest i no us enganyeu a vos mateix en realitzar la prova. No utilitzeu diccionaris o llibres de consulta i feu la prova tot sol sense demanar ajuda a tercers.
 • Si desconeixeu la resposta d’una pregunta, premeu SEGÜENT per continuar a la pregunta següent.
 • Si volguéssiu finalitzar la prova, premeu FINALITZAR. Feta aquesta acció, no podreu tornar a fer la prova.
 • Imprimiu el resultat obtingut. El necessitareu per a formalitzar la preinscripció.