Si ho sol·liciten a la direcció del centre, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes menors d’edat rebran el resum de l’ assistència dels seus fills.

 

Extracte del Projecte Educatiu de l’EOI de Palma (Data d’aprovació: 30/06/2017)