PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A DOCENTS DE LA CAIB QUE NO ESTAVEN MATRICULATS EL CURS 2022-2023 EN EL PROGRAMA

 

Abans de sol·licitar plaça, asseguri’s que compleix els requisits d’accés.

 

Dates de sol·licitud de plaça Del 14 al 19 de setembre de 2023.

El dia 26 de setembre els comunicarem via e-mail si obtenen plaça o queden en llista d’espera.

Procediment de sol·licitud de plaça
 • El procediment de sol·licitud de plaça es fa per e-mail i atenem les sol·licituds per ordre d’arribada.
 • S’ha d’enviar TOTA la documentació necessària en un ÚNIC email a l’adreça electrònica: cursosdocents.secretaria@eoipalma.com
 • A l’assumpte s’ha d’indicar: Sol·licitud de plaça en un curs per a docents CAIB: Llinatges i nom.
  Exemple: Sol·licitud de plaça en un curs per a  docents CAIB: Pons Ruiz, Marta
 • IMPORTANT: les sol·licituds enviades abans del 14 de setembre no seran ateses.
Justificació del nivell al qual es vol accedir
Documentació que s’ha d’aportar
 • Sol·licitud d’inscripció: clica aquí.
 • Còpia del DNI
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà el curs 2023-2024.
 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació amb el resultat del curs al qual s’accedeix
  o
  Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució.