On es troba la prova d’anivellació online?

La prova es troba a l’enllaç que s’habilitarà quan correspongui.

A quins nivells es pot accedir?

Es pot accedir a tots els nivells impartits d’anglès: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2 i Avançat C2.

Per a  accedir a C1 i C2 s’ha d’haver obtingut 46 punts o més en la prova obligatòria i fer una prova optativa.

És obligatori fer la demo abans de fer la prova?

Sí, és obligatori fer la demo, però quan vostè consideri,  la pot aturar i començar a fer la prova. Fer la demo és important per tal que vostè es familiaritzi amb el format de la prova i amb el tipus d’exercicis.

Abans de fer la demo també haurà de fer una prova de so per comprovar que pot escoltar els àudios correctament i una prova d’obrir un document pdf.

Quantes parts té i com és la prova obligatòria?

La prova obligatòria consta de 50 punts d’opció múltiple (a, b, c i d) i té una durada màxima de 40 minuts.

He de contestar totes les preguntes?

Si la resposta és errònia, es descomptaran 0.33 punts. Si no es respon a la pregunta, no s’aplicarà cap descompte; per tant és important només contestar allò que se sap.

Quantes parts té i com és la prova optativa?

La prova optativa consisteix en dos exercicis de comprensió auditiva d’opció múltiple. Els enregistraments s’escolten dues vegades cadascun. La prova consta de 11 preguntes (11 punts) i té una durada de 20 minuts.

Quin és el barem de correcció per a la prova obligatòria?

La prova obligatòria consta de 50 punts:

– de 0 a 9 punts: Accés a Bàsic A1

– de 10 a 19 punts: Accés a Bàsic A2

– de 20 a 29 punts: Accés a Intermedi B1

– de 30 a 39 punts: Accés a Intermedi B2.1

– de 40 a 50 punts: Accés a Intermedi B2.2

Pot tothom accedir a la prova optativa?

No, no tothom pot accedir a la prova optativa.
Per accedir-hi, s’ha d’haver obtingut una puntuació mínima de 46 punts o més en la prova obligatòria.

Quin és el barem de correcció per a la prova optativa?

La prova optativa consisteix en dos exercicis de comprensió auditiva d’opció múltiple. Els enregistraments s’escolten dues vegades cadascun. La prova consta de 11 preguntes (11 punts) i té una durada de 20 minuts.

– Entre 0 i 1 resposta correcta del listenings, l’alumne romandrà a Intermedi B2.2.

– Entre 2 i 4 respostes correctes dels listenings, l’alumne passarà a Avançat C1.1.

– Entre 5 i 7 respostes correctes dels listenings, l’alumne passarà a Avançat C1.2.

– Entre 8 i 11 respostes correctes dels listenings, l’alumne passarà a Avançat C2.

Recomanacions

  • Abans de fer la prova, comprovi que el seu internet funciona, que el seu wifi és estable i no es talla. Si fa la prova en un ordinador portàtil, comprovi que té bateria.
  • No obri una altra pestanya o finestra al navegador, perquè la prova es tancarà automàticament.
  • Vostè està intentant conèixer el seu nivell. Sigui honest i no s’enganyi a si mateix en realitzar la prova. No utilitzi diccionaris o llibres de consulta i faci la prova tot sol i no demani ajuda a tercers.
  • Si desconeix la resposta d’una pregunta, premi SEGÜENT per continuar a la següent pregunta.
  • Si volgués finalitzar la prova, premi FINALITZAR. Un cop fet això, no podrà tornar a fer la prova.
  • Imprimeixi el resultat obtingut. El necessitarà per formalitzar la matrícula.

Què he de fer si tinc una incidència tècnica mentre estic fent la prova d’anivellació?

Si per algun motiu la prova d’anivellació es veu interrompuda (pèrdua de connexió d’internet, fallada elèctrica…), vostè no podrà accedir una altra vegada a la prova online.

Envïi un correu electrònic a l’adreça cursosdocents.secretaria@eoipalma.com explicant exactament quin problema tècnic ha tingut i aportant fotos si pot. L’EOI de Palma, depenent de les circumstàncies, valorarà reiniciar-li la prova d’anivellació i rebrà resposta en el seu correu electrònic amb els passos a seguir.