Informació general sobre la sol·licitud de certificats acadèmics oficials
Amb quina antelació s’ha de demanar? L’alumnat que vulgui una certificació acadèmica del seu expedient acadèmic l’ha de demanar amb dos dies d’antelació.
(En períodes de preinscripció i de matriculació aquest termini és de 4 dies).
Com es fa la sol·licitud d’un certificat acadèmic oficial? Aquesta sol·licitud es pot fer:
– personalment,
– per telèfon o
– per correu electrònic (secretaria@eoipalma.com).
Taxa que s’ha d’abonar
(links a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears)
Taxa ordinària:
Taxa família nombrosa o monoparental general:
 Per a consultar les exempcions de taxes, clica
 Recollida de la certificació
  • Per venir a recollir la certificació s’ha de presentar el document de pagament de la taxa, i en el cas de no ser la persona interessada, s’ha d’aportar autorització amb còpia del DNI de l‘alumne/a.
  • Per descarregar el model d’autorització de recollida,  .