INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ A LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES DE LES ILLES BALEARS

MOSTRES DE PROVES DE CERTIFICACIÓ

 

L’AVALUACIÓ AL DEPARTAMENT D’ITALIÀ CURS 2022-23

Tipus d’avaluació Documents
Avaluació contínua
Avaluació de les proves de certificat