L’AVALUACIÓ AL DEPARTAMENT D’ITALIÀ

Tipus d’avaluació Documents
Sobre el sistema d’avaluació en general
Sobre el sistema d’avaluació de les proves de certificat

 

Trobareu la descripció i mostres dels exàmens per nivells a la pàgina oficial que els Serveis dels Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació i Universitat ha habilitat clicant