L’AVALUACIÓ AL DEPARTAMENT D’ITALIÀ CURS 2019-20

Tipus d’avaluació Documents
Avaluació contínua
Avaluació de les proves de certificat