Primer periode  de preinscripció per al curs 2021-2022

CURSOS OFICIALS PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS 

del 02/06/2021 a les 09:00  fins al 16/06/2021 a les 21:00

 

Els alumnes matriculats en règim oficial presencial al curs 2020/21 NO han de participar  al procés d’admissió per continuar estudiant el mateix idioma 
 OFERTA D’IDIOMES ALEMANY, ANGLÈS, ÀRAB, CATALÀ, ESPANYOL, FRANCÈS, JAPONÈS, ITALIÀ, RUS I XINÈS.  Més informació general sobre els ensenyaments en règim oficial presencial i semipresencial
PERIODES DE PREINSCRIPCIÓ
 • Hi ha dos períodes de preinscripció.
 • El primer període és del 2 al 16 de juny
 • El segon període és del 3 al 10 de setembre.
 • Només és per demanar plaça a un d’aquests períodes.
 • Si s’obté plaça al primer període de preinscripció i no es formalitza la matrícula en el termini establert, es perd la plaça i l’alumne no pot tornar a demanar-la al segon període. Si es vol matricular haurà d’esperar a l’adjudicació de darreres vacants.
 Han de realitzar preinscripció  totes aquelles persones que
 • volen començar estudis d’un idioma i mai han estat matriculades en aquest centre
 • volen continuar estudiant el mateix idioma que cursen o han cursat en règim lliure, als programes That’s English, EOIES, EOI-CEPA, o en cursos específics
 • que estan matriculades d’un idioma en règim oficial presencial i volen començar a estudiar un altre
 • que estan matriculades d’un idioma en règim oficial presencial, s’examinen en règim lliure d’un nivell superior i desitgen continuar estudiant el mateix idioma en el nivell immediatament superior al nivell  del qual s’examinen en règim lliure
 • que volen canviar d’EOI en període no lectiu
 • que no estan matriculades aquest curs 20-21 o han renunciat a la seva matrícula i volen reincorporar-se a la modalitat presencial –  En aquest cas, si el darrer any d’estudis  va ser anterior al 2006 per saber 
 • CURS EN QUÈ US HEU DE PREINSCRIURE SI PROVENIU D’UN PLA D’ESTUDIS ANTERIOR A L’ACTUAL
  • Correspondències entre el pla d’estudis anterior (ensenyaments cursats segons Reial decret 1629/2006) i l’actual, regulat pel Reial decret 1041/2017: CONSULTAU AQUÍ

  • Correspondències amb els ensenyaments dels plans d’estudis anteriors a 2006 (Reial decret 967/1988 i Reial decret 944/2003): CONSULTAU AQUÍ
REQUISITS
 • DNI – NIE en vigor
 • Edat mínima (excepte alumnes d’altes capacitats)
      • Anglès  Tenir 16 anys complerts el 31/12/2021  o haver aprovat 4t d’ESO 
      • Altres idiomes – tenir 14 anys o  a 31/12/2021 o haver aprovat 2n d’ESO 
 • Pertinença al partit judicial de Palma de Mallorca (Viure, treballar o estudiar en el partit judicial de Palma)  Més Informació
SOL·LICITUD D’IDIOMES I NIVELLS 
 • Es pot sol·licitar un màxim de dos idiomes.
 • Si feu la preinscripció per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció. Les places s’adjudiquen en primer lloc als alumnes que han triat l’idioma com a primera opció. I després, si queden vacants,  als que l’han triat com a segona opció. Per tant, teniu més possibilitats d’obtenir plaça a l’idioma que triau com a primera opció. 
 • Per sol·licitar un nivell superior a A1 ha de:
   • acreditar aquests coneixements  Més informació sobre acreditacions
   • o sol·licitar fer una PROVA DE NIVELL  quan la persona es preinscriu online. La prova d’anglès serà online del 02/06 al 16/06 i la dels altres idiomes el dia 18 de juny. Més informació sobre les proves d’anivellació
   • o indicar al correu electrònic que s’envia amb tota la documentació per formalitzar la inscripció  que s’està pendent dels resultat de les proves lliures a les quals està matriculat d’aquest curs escolar.
 • Si realitza una prova d’anivellació, podrà matricular-se en el nivell que indica la prova o de qualsevol nivell inferior.
Preinscripció condicionada de l’alumnat matriculat  lliure i en el programa EOIES aquest curs escolar- 
 • Aquest alumnat podrà sol·licitar plaça pel curs 21-22.
 • No haurà de realitzar prova d’anivellació.
 • Al procés telemàtic de preinscripció, haurà de triar l’opció d’haver aprovat el nivell anterior al curs que sol·licita i indicar al correu que envia amb tota la documentació per formalitzar la preinscripció que està pendent dels resultats de les proves.
 • Si l’alumne supera el curs a la convocatòria ordinària, podrà matricular-se al juliol en el termini establert.
 • Si no el supera, no es podrà matricular al juliol i perdrà la plaça sense poder participar en el segon termini de preinscripció al setembre.
 • Si aquest alumne supera el curs a la convocatòria extraordinària, haurà d’esperar a l’adjudicació de darreres vacants per demanar plaça.
 • Al període de preinscripció al setembre poden demanar plaça tant els aprovats a la convocatòria ordinària que no hagin demanat plaça al juny com els que estan pendents dels resultats de la convocatòria extraordinària al setembre.
Preguntes frequents Sobre la preinscripció

Adjudicació de places

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT

 

Passa 1: sol·licitud online de plaça

 

 Passa 2:   Enviament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma
 
On s’ha d’enviar la documentació?
 •  preinscripcio.secretaria@eoipalma.com
Com s’ha d’enviar la documentació?
 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació  a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: PREINSCRIPCIÓ i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. PREINSCRIPCIÓ – Pons Ruiz, Marta).
Fins quan es pot enviar la documentació?
 • Del 02/06 a les  9.00  fins al 16/06 a les 23:59
 Quina documentació  s’ha d’enviar?
 1. Resguard de la preinscripció  online
 2. DNI o NIE i còpia del passaport en vigor.
 3. Justificant  de residència, treballs o estudis al partit judicial de Palma de Mallorca (excepte Calvià i Andratx)  Qualsevol d’aquests documents:
      • certificat de residència de l’any 2021
      • certificat d’empresa amb data de l’any 2021  
      • contracte laboral emès amb data de l’any 2021
      • documentació vigent del SOIB on consti el domicili
      • certificat  o resguard de matrícula del centre oficial del curs escolar 2020-21

Altres:

 1. Per sol·licitar un nivell superior a A1 Justificant de nivell
      • Si ha fet prova d’anivellació
         • anglès – còpia del resguard amb  el resultat  
         • altres idiomes – res – el centre comprovarà els resultats.
      • Si no s’ha fet prova d’anivellació – 
         1. Certificat reconegut per la Conselleria d’Educació – Més informació
      • Si està pendent  dels resultats de les proves de la matrícula lliure, sols deu  indicar aquest fet al seu correu de sol·licitud d’inscripció.

 

 1. Si no es compleix el requisit d’edat mínima
   • certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació de l’idioma cursat
   • certificat del centre en què consti la situació acadèmica d’alumnes  d’altes capacitats

 

 

 

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

18 /06
 • Prova de nivell presencial (tots els idiomes menys anglès)
21 /06 
30/06  
de l’01/07 al 06/07
 • Termini per a la presentació de reclamacions. 
09/07
13/07
del 14/07 al 19/07
22/07

 

 

Normativa