CONVOCATÒRIA MATRÍCULA PROVES LLIURES DE CERTIFICACIÓ CURS 23-24

Apunta’t en aquest formulari si t’interessa assistir a les sessions informatives sobre les proves lliures de certificat organitzades per la EOI de Palma.

NORMATIVA

CONDICIONS PER LA MATRÍCULA

 

 • Ser titular d’un DNI o NIE en vigor.
 • Tenir 16 anys o complir-los durant l’any en què es fa la matrícula.
 • Tenir 14 anys o complir-los durant l’any en què es fa la matrícula, per fer la prova d’un idioma diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • Una persona es pot inscriure a un màxim de dos nivells per idioma, amb l’excepció de català, en què només podrà inscriure’s d’un nivell.
 • Els alumnes matriculats aquest curs escolar no podran realitzar la inscripció del mateix idioma i nivell que estan cursant.
 • A les proves lliures d’espanyol només s’hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat d’un país on l’espanyol no sigui la llengua oficial, o que justifiquin que no han estat escolaritzats en aquest idioma.
 • Més condicions a la normativa.
TERMINIS I PROCEDIMENT

 

CATALÀ 

 

Català – NOMÉS NIVELLS B1, C1

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca. L’alumnat es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià segons la seva capacitat. Per aquesta raó, abans de matricular-se, cal indicar l’ordre de preferència dels centres on es vol realitzar les proves. S’han de sol·licitar en ordre de preferència TOTES les seus disponibles.

La preinscripció i matrícula s’ha de fer en 3 fases (s’han de realitzar les 3 fases perquè la matrícula sigui vàlida).

 • Fase 1: PREINSCRIPCIÓ
  Consignació dades personals, elecció del nivell i centre. Les persones que es vulguin inscriure a les proves s’han de donar d’alta i indicar el nivell i la preferència de centre per a la realització de les proves al portal de preinscripció de les 9.00 h del 26 de febrer a les 23.59 h del 11 de març de 2024. 
 • Fase 2: ASSIGNACIÓ CENTRE
  Assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves – dia 12 de març de 2024 a les 22 h.
  Els candidats hauran de consultar el centre on han estat admesos identificant-se amb el nom d’usuari i contrasenya que varen crear a la fase 1 al portal de preinscripció. 
 • Fase 3: MATRÍCULA
  Formalització de la matrícula DE FORMA TELEMÀTICA en l’EOI corresponent: de les 9.00 h. del 14 de març a les 23.59 h del 26 de març de 2024.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

TOTS ELS IDIOMES EXCEPTE CATALÀ:

 

AlemanyA2, B1, B2, C1, C2
AnglèsA2, B1, B2, C1, C2
ÀrabA2, B1, B2
Espanyol per a estrangers: A2, B1, B2, C1
Francès: A2, B1, B2, C1
Italià: A2, B1, B2, C1
Japonès: A2
Rus: A2, B1, B2
Xinès: A2, B1, B2

La inscripció es realitzarà DE FORMA TELEMÀTICA.

Termini: des de les 9.00 hores del dia 14 de març a les 23.59 h del 26 de març de 2024.

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

TUTORIAL

CALENDARI  DE PROVES

 

Calendari proves convocatòria ordinària

Calendari proves convocatòria extraordinària

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

 

Parts de les proves

 • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)
 • Producció i coproducció de textos orals (PCTO)
 • Comprensió de textos orals (CTO)
 • Comprensió de textos escrits (CTE)
 • Mediació lingüística (ML)

Avaluació i qualificacions 

Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.

 • L’alumnat que superi totes les parts amb el 50% o més de la nota i a més obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts), obtindrà la certificació del nivell. 
 • L’alumnat que a la convocatòria ordinària no obtengui un mínim d’un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts), podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Prevaldrà la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.

Més informació a la Web del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

ADAPTACIONS

 

La sol·licitud d’adaptació de les proves lliures de certificació, s’haurà d’presentar en el moment de formalitzar la inscripció per correu electrònic a adaptacions@eoipalma.com  

Més informació