PROCEDIMENT

1.- Prepareu en format digital la documentació següent

 

  1. Justificant que acrediti la vostra situació en el moment de la sol·licitud per tenir dret a l’exempció de les taxes (vegeu documentació justificativa).
  2. Còpia DNI o NIE (si el NIE no té fotografía s’ha d’adjuntar una còpia del passaport).
  3. Justificant d’haver fet el pagament de l’aportació de 8€.

Us agrairíem que anomenaseu els documents que aporta posant els vostres llinatges i el tipus de document. 

Exemple:   Pons Torres DNI  /  Pons Torres justificant pagament 

 

2. – Torneu a accedir a centrosnet per aportar aquesta documentació. 

 

Important

  • Quan hàgueu pujat la documentació apareixerà un botó verd a la pantalla per enviar-la.   No oblideu clicar damunt aquest botó. El sistema informarà immediatament si l’enviament s’ha fet correctament.
  • Si no aporteu la documentació dins el termini establert  perdreu la vostra reserva de plaça.

 

3. – Comproveu que la vostra matrícula ha estat realitzada correctament a través de l’enllaç de matrícula

 

A causa del volum de sol·licituds de matrícula, el procés de validació pot allargar-se fins a principis de setembre. Per consultar l’estat de la seva matrícula, per favor, ho ha de fer a través de l’enllaç de matrícula.

La secretaria de la EOI no enviarà cap correu electrònic als alumnes relatiu a l’estat de la seva matrícula tret que hi hagi alguna incidència. És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.

Si teniu dubtes podeu consultar a secretaria per  correu electrònic: secretaria@eoipalma.com, telèfon (971 42 13 14) o presencialment.