• Tot el procés de matrícula és online per a tots els idiomes.
  • Si vostè no segueix les tres passes de la matriculació, no haurà formalitzat la matrícula i perdrà la seva plaça.
  • Vostè no estarà matriculat de ple dret fins que la secretaria del centre comprovi que està vostè en el nivell que li correspon i tota la documentació és correcta i està lliurada.
  • No és possible matricular-se en la secretaria del centre.
  • Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
  • En cap cas faci els pagaments abans d’haver triat horari. Si vostè paga primer i després es troba que no li van bé els horaris disponibles, no es tramitarà la devolució dels doblers.