SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP CURS 2023-24. SISTEMA AUTOMÀTIC DE PERMUTA.

  • La sol·licitud de canvi de grup es farà a través de Centrosnet.
  • Consulteu la nostra oferta formativa aquí.
  • El termini comença el proper 18 d’octubre a les 9:00h i acaba el 19 d’octubre a les 23:59h.
  • El sistema no permetrà sol·licitar canvis si la vostra matrícula no ha estat formalitzada correctament.
  • L’alumnat podrà sol·licitar un o diversos grups per a fer el canvi. El límit de sol·licituds de canvi serà de 5. El canvi es produirà de manera immediata si hi ha places disponibles o quedarà en espera en cas que no hi hagi vacants.
  • Si s’aconsegueix la plaça sol·licitada al moment de fer la sol.licitud, apareixerà en pantalla un missatge que us informarà del canvi i haureu de marcar la casella d’acceptació.
  • Se us demanarà una adreça de correu per a comunicar-vos el canvi concedit quan aquest es produeixi.
  • Apareixerà una casella d’acceptació per a confirmar que heu llegit la informació i que estau d’acord amb el procés.
  • En el vostre perfil de Centrosnet, disposareu d’una pantalla de consulta amb les sol·licituds realitzades. Podreu anul·lar qualsevol de les vostres sol·licituds i tornar a realitzar-ne una altra sempre que el termini estigui obert.