IMPORTANT:

– El dilluns 11 d’octubre és no lectiu per als grups que fan classe a l’IES Ses Estacions.