IMPORTANT:

– El dilluns 11 d’octubre és no lectiu per als grups que fan classe a l’IES Ses Estacions.

– La resta de dies no lectius de les extensions de l’EOI de Palma es publicarà més endavant.