1) Ha d’anar a la pàgina web:

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1

Li aconsellem que es desi l’adreça de la pàgina web a dalt esmentada al seu navegador per tal de no haver de passar per la pàgina web de l’EOI de Palma i perdre temps innecessari.

2) Quan introdueixi el seu DNI o NIE li sortirà la següent pantalla de comprovació de dades. El format de la data és dd/mm/aaaa:

3) Introdueixi les dades personals que se li sol·liciten.

4) Cliqui a “Matricular-me”

5) Trïi una plaça de les vacants que quedin desplegant les següents categories dels menús:

Idioma: triï l’idioma.

Nivell: trïi el nivell corresponent (Bàsic, Intermedi, Avançat)

Curs: Trïi el curs. MOLT IMPORTANT: Asseguri’s de cumplir amb els requisits per matricular-se en el curs que tria, perquè si no els compleix, l’EOI de Palma procedirà a anul·lar-li la matrícula i l’Administració no li retornarà els doblers. Si tria una plaça de nivell superior a NB A1:

  1. haurà de lliurar en el centre una papereta o un certificat d’una EOI justificant el nivell,
  2. el centre haurà de comprovar en la llista de la prova d’anivellació en quin nivell li han classificat/haurà de lliurar en el centre còpia del resguard de la prova d’anivellació d’anglès online.
  3. en el cas d’accedir des d’un pla d’estudis antic, per saber a quin nivell li correspon accedir, consulti

Tipus alumne: ha de triar entre “antic” i “nou” a efectes de pagament

Tipus taxa: en el menú desplegable ha de triar entre la taxa “ordinària” i la resta de taxes que hi surten.

Plantilla: ha de triar entre primer idioma o següent idioma (si vostè ja està matriculat d’un altre idioma).

Cliqui a .

6) Trïi horari desplegant el menú de la categoria Grup:

7) Quan hagi triat grup d’entre els que surten, li sortirà una pantalla com aquesta:

A la categoria Aula li surt l’edifici on és el seu grup. MOLT IMPORTANT: Tenim aules a més de a la seu central (C/Aragó 59) a 4 edificis més. Per a més informació sobre la ubicació dels edificis i amb quins autobusos de l’EMT s’hi pot arribar:

8) Cliqui a i el programa li emetrà un resguard en pdf. Desi el pdf en el seu ordinador. Ha d’imprimir les dues còpies que surten: una se la quedarà el centre i l’altra és per a vostè una vegada segellada (serà el seu resguard).