PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A DOCENTS DE LA CAIB QUE NO ESTAVEN MATRICULATS EL CURS 2021-2022 EN EL PROGRAMA

 

Abans de sol·licitar plaça, asseguri’s que compleix els requisits d’accés.

 

Dates de sol·licitud de plaça Queden places vacants a tots els cursos.

Contacti amb nosaltres fins al 3 d’octubre si compleix amb els requisits de matrícula seguint les instruccions que pot llegir a continuació.

La prova d’anivellació estarà oberta del 28 al 30 de setembre.

Procediment de sol·licitud de plaça
 • El procediment de sol·licitud de plaça es fa per e-mail i atenem les sol·licituds per ordre d’arribada.
 • S’ha d’enviar TOTA la documentació necessària en un ÚNIC email a l’adreça electrònica: cursosdocents.secretaria@eoipalma.com
 • A l’assumpte s’ha d’indicar: Sol·licitud de plaça en un curs per a docents CAIB: Llinatges i nom.
  Exemple: Sol·licitud de plaça en un curs per a  docents CAIB: Pons Ruiz, Marta
 • Vostè rebrà resposta a la seva sol·licitud en un termini màxim de 72 hores.
Justificació del nivell al qual es vol accedir
Documentació que s’ha d’aportar
 • Sol·licitud d’inscripció: descàrrega
 • Còpia del DNI
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà el curs 2022-2023.
 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació amb el resultat del curs al qual s’accedeix
  o
  Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució.