RESULTATS PROVA ANIVELLACIÓ

IMPORTANT:

  • Els resultats indiquen el nivell al qual vostè pot accedir però no impliquen adjudicació de plaça.
  • Per a saber si a vostè se li ha adjudicat una plaça, ha d’esperar a la publicació de les LLISTES D’ADMESOS I DE RESERVA que es publicaran el 30 DE JUNY.
  • Les places s’adjudicaran per ordre alfabètic començant des de les lletres EH que són les que han sortit en el sorteig per a l’admissió a les EOI per a a el curs 2021-2022: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1138044&coduo=36&lang=ca

Els alumnes poden consultar els resultats als següents enllaços:

ALEMANY
ÀRAB
CATALÀ
ESPANYOL
FRANCÈS 
ITALIÀ
RUS
XINÈS

JAPONÈS