Requisit d’edat mínima

S’ha de tenir una edat mínima:

  • S’han de tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2021. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
  • Per preinscriure-se d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2021. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.

El requisit d’edat mínima no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilitzacio, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolaritzacio es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes. Independentment de la seva edat, aquests alumnes, podran accedir als ensenyaments impartits a les escoles oficials d’idiomes en igualtat de condicions que la resta d’alumnat que estigui escolaritzat, d’acord amb l’atenció a alumnat amb altes capacitats intel·lectuals proposada a l’article 76 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, en la redacció actual donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

Requisit de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca

Poden estudiar a l’EOI de Palma:

  • Les persones que viuen, treballen o estudien en el partit judicial de Palma* que volen cursar estudis dels idiomes i cursos implantats en el centre. S’exceptuen els sol·licitants procedents dels termes municipals de Calvià i Andratx, en el cas que puguin cursar els estudis a l’EOI de Calvià.
  • Les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi del partit judicial d’Inca o de Manacor, i que vulguin cursar estudis dels idiomes i cursos no implantats a l’EOI en ambdues localitats.

Haureu de justificar amb documentació aquesta situació.

* Municipis del partit judicial de Palma de Mallorca: Algaida, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deia, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Llucmajor, Marratxí, Palma de Mallorca, Puigpunyent, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sóller i Valldemossa.