Problemes d’accés al compte de matrícula

Si no podeu accedir al vostre compte de matrícula possiblement es tracta d’un problema de creació o de recuperació de contrasenya.

Heu d’anar a aquest enllaç:

 Centrosnet EOI Palma Andreu Crespí Plaza

i crear o recuperar la vostra contrasenya.  Heu de fer servir el número de DNI o NIE sense lletra i consultar el correu electrònic que vàreu donar al moment de matricular-vos. 

Per comprovar l’estat de la vostra matrícula, heu de tornar a entrar a

COMPROVACIÓ ESTAT MATRÍCULA LLIURE

Si persisteix el problema, posau-vos en contacte amb la secretaria del centre  secretaria@eoipalma.com   tel : 971 421314