Preinscripció per al curs 2020-2021

del 03/09/2020 a les 09:00  fins al 09/09/2020 a les 21:00

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ PER ALS CURSOS OFICIALS PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS 

Els alumnes matriculats en règim oficial presencial al curs 2019/20 NO  han de participar  al procés d’admissió per continuar estudiant el mateix idioma 
 

OFERTA D’IDIOMES

A L’EOI de Palma es poden estudiar els següents idiomes:

ALEMANY, ANGLÈS, ÀRAB, CATALÀ, ESPANYOL, FRANCÈS, ITALIÀ, RUS I XINÈS

Més informació general sobre els ensenyaments en règim oficial presencial i semipresencial

 

Han de realitzar preinscripció per estudiar un idioma en règim oficial presencial i semipresencial totes aquelles persones que

 • volen començar estudis d’un idioma i mai han estat matriculades en aquest centre
 • volen continuar estudiant el mateix idioma que cursen o han cursat en règim lliure, als programes That’s English, EOIES, EOI-CEPA, o en cursos específics
 • que estan matriculades d’un idioma en règim oficial presencial i volen començar a estudiar un altre
 • que volen canviar d’EOI en període no lectiu.
 • que no estan matriculades aquest curs o han renunciat a la seva matrícula i volen reincorporar-se a la modalitat presencial.
REQUISITS
 • Edat mínima (excepte alumnes d’altes capacitats)
      • Anglès  Tenir 16 anys complerts el 31/12/2020  o haver aprovat 4t d’ESO 
      • Altres idiomes – tenir 14 anys o  a 31/12/2020 o haver aprovat 2n d’ESO 
   • Pertinença al partit judicial de Palma de Mallorca
 

SOL·LICITUD D’IDIOMES I NIVELLS 

 

 

PROCEDIMENT

 

 

 

Passa 1: sol·licitud online de plaça

 • Sol·licitud online de plaça:   La informació està disponible però l’opció de sol·licitar plaça només estarà activa del 03/09/2020 a les 09:00 fins al 09/09/2020 a les 21.00

 

 Passa 2:   Enviament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma
 
On s’ha d’enviar la documentació?
Com s’ha d’enviar la documentació?
 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació  a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: PREINSCRIPCIÓ i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. PREINSCRIPCIÓ – Pons Ruiz, Marta).
Fins quan es pot enviar la documentació?
 • Del 03/ 09 a les  9.00  al 09/09 a les 23:59
 

Quina documentació  s’ha d’enviar?

 • Resguard de la preinscripció  online
 • DNI o NIE i còpia del passaport en vigor.
 • Justificant  de residència, treballs o estudis al partit judicial de Palma de Mallorca (excepte Calvià i Andratx)  Qualsevol d’aquests documents: certificat de residència de l’any 2020  / certificat d’empresa amb data de l’any 2020  / contracte laboral emès amb data de l’any 2020 /  documentació vigent del SOIB on consti el domicili / certificat  o resguard de matrícula del centre oficial del curs escolar 2020-2021
Quina documentació s’ha d’enviar per sol·licitar un nivell superior a A1
 • Si ha fet prova d’anivellació
   • anglès – còpia del resguard amb  el resultat  
   • altres idiomes – res – el centre comprovarà els resultats.
  • Si no s’ha fet prova d’anivellació – Certificat reconegut per la Conselleria d’Educació Més informació
Quina documentació han d’enviar les persones que no compleixen el requisit d’edat mínima  o els alumnes d’altes capacitats?
 • certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació de l’idioma cursat
 • certificat del centre en què consti la situació acadèmica d’alumnes  d’altes capacitats
 • La secretaria del centre contactarà amb els alumnes per correu electrònic en un termini de 15 dies per confirmar que la matrícula està formalitzada i és correcta. Si no ha contactat dins aquest termini, s’ha d’enviar un correu electrònic indicant que no s’ha rebut cap confirmació.

 

FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

15/09   
del 15/09 al 18/09
 • Termini per a la presentació de reclamacions   
21/09
 • Publicació  de la resolució sobre les reclamacions presentades
22/09
Dates per confirmar
Dates per confirmar

 

Normativa