PREINSCRIPCIÓ O SOL·LICITUD DE PLAÇA PER AL CURS 2020-2021

 

 

MOLT IMPORTANT: Degut a la situació sanitària actual, la preinscripció es fa en dues fases diferents (al juny i al setembre) depenent de quin idioma i nivell es tracti.

 

Passa 0: abans de res… És molt important que vostè llegeixi amb molta atenció totes aquestes informacions abans de sol·licitar plaça en l’EOI de Palma!

Requisits per sol·licitar plaça en l’EOI de Palma:

Passa 1:

sol·licitud online de plaça

Inici del termini per a la sol·licitud de plaça: 03/09/2020 a les 09:00

Finalització del termini per a la sol·licitud de plaça: 09/09/2020 a les 21:00

 


– Es pot sol·licitar un màxim de dos idiomes.- Idiomes i nivells dels quals vostè es pot preinscriure a la preinscripció de setembre:Alemany, àrab, català, espanyol, francès, italià, rus i xinès:

– A1 (sense coneixements previs).

– resta de nivells: sol·licitant fer la prova d’anivellació quan la persona es preinscriu online.

Oferta educativa de l’EOI de Palma per al curs 2020-2021:

Data de la prova d’anivellació presencial: 10/09/2020.

Horari i aulari de les proves:

Informació sobre el format de les proves d’anivellació presencials:

Alemany:
Àrab:
Català:
Espanyol Llengua Estrangera:
Francès:
Italià:
Rus:
Xinès:

Resultats de la prova d’anivellació (es publicaran el PENDENT DE PUBLICACIÓ):

Alemany:
Àrab:
Català:
Espanyol Llengua Estrangera:
Francès:
Italià:
Rus:
Xinès:

Enllaç on realitzar la sol·licitud online de plaça:
https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes 

MOLT IMPORTANT: vostè pot llegir tota la informació abans del 03/09/2020 a les 09:00, però l’opció de sol·licitar plaça no s’activarà fins al 03/09/2020 a les 09:00

Passa 2:

lliurament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma

Vostè ha de trametre la documentació justificativa a l’EOI de Palma per e-mail a la següent adreça:

eoipalma.secretaria@gmail.com

indicant en l’assumpte: Formalització preinscripció: LLINATGES, NOM

Documentació que ha de trametre a l’EOI de Palma (a poder ser en format pdf):

Darrer dia de lliurament: 09/09/2020 a les 23:59

NOTA: Una vegada hagueu enviat un únic mail amb tota la documentació, la secretaria del centre contactarà amb vosaltres per mail en un termini de 15 dies per confirmar-vos que la preinscripció està formalitzada i és correcta. Si no rebeu un correu electrònic del centre a partir de 15 dies passada la data del vostre mail, torneu a enviar el correu electrònic.

Passa 3:

publicació de les llistes provisionals d’admesos i de reserva

Publicació de llistes provisionals d’admesos o de reserva: 15/09/2020.
Presentació de reclamacions: del 15/09/2020 al 18/09/2020.
Resolució sobre les reclamacions presentades: 21/09/2020.
Enllaç on es publiquen les llistes provisionals d’admesos o de reserva:
Passa 4:

publicació de les llistes definitives d’admesos i de reserva

Publicació de les llistes definitives d’admesos o de reserva: 22/09/2020

Enllaç on es publiquen les llistes definitives d’admesos o de reserva:

Passa 5:

matrícula

Si vostè surt a les llistes definitives d’admesos, s’ha de matricular en els terminis que estableix l’EOI de Palma
Si vostè surt a les llistes definitives de reserva, si queden places, es podrà matricular en els terminis que estableix l’EOI de Palma
NORMATIVA QUE REGULA AQUESTA CONVOCATÒRIA
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de maig per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021:
  • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d’abril de 2020 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mente no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés: