Matrícula programa EOIES idiomas语言اللغاتязыкиlangueslanguagesidiomes

CURS 2019-2020

Passes a seguir a l’hora de matricular-se en l’EOI de Palma:

Passa 1: Omplir el formulari online d’introducció de dades personals

Passa 2: Realitzar el pagament de la taxa de matrícula.

Passa 3: Lliurar els resguards de matrícula, del pagament i la documentació justificativa al professor tutor de l’IES o del CC.

MOLT IMPORTANT: Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Formulari online d'introducció de dades personals
Quan s’ha de matricular l’alumnat del programa EOIES? Del 29/01/2020 a les 09:00 fins al 12/02/2020 a les 23:59.
Link per omplir el formulari de dades online
www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1
Tutorial
Normativa que regula aquesta matrícula
Pagament de la taxa de matrícula

 

Taxa que s’ha de pagar
Tipus d’alumnat Link per pagar a la taxa
Alumnat ordinari  
Alumnat membre de família nombrosa o monoparental general
Altres col·lectius exempts de taxa

Molt important: l’exempció de pagament de taxes per atur o discapacitat només s’aplicarà si l’alumne està a l’atur o és discapacitat.

Instruccions per a pagar les taxes online o en una entitat bancària
Lliurament de resguards i documentació al professor-tutor de l'IES o del CC

 

Darrer dia de recepció de la documentació i justificació del pagament en l’EOI de Palma 17/02/2020
MOLT IMPORTANT Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament.
Documentació que s’ha de lliurar al professorat-tutor de l’IES o CC
  • fotocòpia del DNI/NIE (Nota: si es té un NIE provisional, s’ha d’adjuntar una còpia del passaport en vigor).
  • resguard de la matrícula online (exemplar per a l’EOI de Palma)
  • justificant del pagament de la taxa (exemplar per a l’administració)
  • fotografia
  • en el cas de ser membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa ACTUALITZAT
  • en el cas d’altres col·lectius exempts a amb bonificació de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent.