Matrícula programa EOIES idiomasidiomesاللغات语言языкиlingue

CURS 2018-2019

Passes a seguir a l’hora de matricular-se en l’EOI de Palma:

Passa 1: Omplir el formulari online d’introducció de dades personals

Passa 2: Realitzar el pagament de la taxa de matrícula.

Passa 3: Lliurar els resguards de matrícula, del pagament i la documentació justificativa al professor tutor de l’IES o del CC.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Formulari online d'introducció de dades personals
Quan s’ha de matricular l’alumnat del programa EOIES? Del 22 de gener a les 9:00 fins al 5 de febrer de 2019 a les 14:00
Link per omplir el formulari de dades online
www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1      (MATRÍCULA FINALITZADA)

 

MOLT IMPORTANT: En el curs 2018-2019 conviuen dos plans d’estudis:

Si vostè es matricula d’un curs del Nivell Bàsic (NB A1, NB A2) Ha de triar l’opció: 
Escola Oficial Idiomes – RD1041
Si vostè es matricula d’un curs de Nivell Intermedi o Avançat Ha de triar l’opció: 
Escola Oficial Idiomes – LOE
Tutorial
Preguntes freqüents sobre el programa EOIES
Normativa que regula aquesta matrícula
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 18 de febrer de 2019, per la qual es modifica la resolució del director general del Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019 en que es convocaven les proves de determinats idiomes impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del cus 2018-2019, i que havia estat modificada en determinats articles de l’annex I per la resolució del 17 de gener de 2019:
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-2019:
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 17 de gener de 2019 per la qual es modifiquen els articles 6.4 i 7.3 de l’annex I de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-2019:
Pagament de la taxa de matrícula

 

Taxa que s’ha de pagar
Tipus d’alumnat Link per pagar a la taxa
Alumnat ordinari  
Alumnat membre de família nombrosa o monoparental general
Altres col·lectius exempts de taxa

Molt important: l’exempció de pagament de taxes per atur o discapacitat només s’aplicarà si l’alumne està a l’atur o és discapacitat.

Lliurament de resguards i documentació al professor-tutor de l'IES o del CC

L’alumnat ha de lliurar al professorat-tutor de l’IES o CC:

  • fotocòpia del DNI/NIE
  • resguard de la matrícula online (exemplar per a l’EOI de Palma)
  • justificant del pagament de la taxa (exemplar per a l’administració)
  • fotografia
  • en el cas de ser membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa ACTUALITZAT
  • en el cas d’altres col·lectius exempts a amb bonificació de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent.