Matrícula programa EOIES اللغاتidiomaslingueязыкиlanguessprachenidiomes语言languages

CURS 2017-2018

Passes a seguir a l’hora de matricular-se en l’EOI de Palma:

Passa 1: Omplir el formulari online d’introducció de dades personals

Passa 2: Realitzar el pagament de la taxa de matrícula.

Passa 3: Lliurar els resguards de matrícula, del pagament i la documentació justificativa al professor tutor de l’IES o del CC.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Formulari online d'introducció de dades personals
Quan s’ha de matricular l’alumnat del programa EOIES? Del 23 de gener a les 9:00 fins al 6 de febrer de 2018 a les 22:00
Link per omplir el formulari de dades online
Termini finalitzat
Tutorial
Pagament de la taxa de matrícula

 

Taxa que s’ha de pagar
Tipus d’alumnat Link per pagar a la taxa
Alumnat ordinari  
Alumnat membre de família nombrosa general
Altres col·lectius exempts de taxa
Lliurament de resguards i documentació al professor-tutor de l'IES o del CC

L’alumnat ha de lliurar al professorat-tutor de l’IES o CC:

  • fotocòpia del DNI/NIE
  • resguard de la matrícula online (exemplar per a l’EOI de Palma)
  • justificant del pagament de la taxa (exemplar per a l’administració)
  • fotografia
  • en el cas de ser membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa ACTUALITZAT
  • en el cas d’altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent.