1) Per enregistrar les seves dades personals online per a la matrícula de les proves lliures  de certificació  
heu de seguir les següents 
indicacions:

Una vegada vos heu situat a la pàgina  per a la matrícula del programa EOIES , heu d’introduir el  DNI de la persona que es vol matricular.

2) Si vostè ja ha estat matriculat a l’EOI de Palma: introdueixi la seva data de naixement en la pantalla de comprovació de dades. El format de la data és dd/mm/aaaa:

3) Si vostè és nou alumne:  empleni i gravi totes les seves dades personals.
Si vostè és antic alumne: té l’opció de modificar les dades.

4) Ha d’introduir les dades de la seva matrícula en la següent pantalla:

 

5) Trïi les opcions de matrícula desplegant les següents categories dels menús:

Idioma
 • Alemany
 • Anglès
 • Francès
Nivell
 • Ha de seleccionar “Nivell Bàsic” si es matricula dels cursos IES NB A1 o IES NB A2.
 • Ha de seleccionar “Nivell Intermedi ” si es matricula dels cursos IES NI B1, IES NI B2.1 o IES NI B2.2
Curs MOLT IMPORTANT: Asseguri’s que es matricula del curs que li correspon!

Trïi el seu curs:

 • IES NB A1
 • IES NB A2
 • IES NI B1
 • IES NI B2.1
 • IES NI B2.2
Tipus taxa Ha de triar entre les següents taxes:

 • Instituts (la taxa normal)
 • Instituts Família nombrosa o monoparental general
 • Instituts Família nombrosa o monoparental especial
 • Instituts discapacitat
 • Instituts víctimes violència de gènere
 • Instituts víctimes terrorisme
 • Institus renda mínima o social
 • Instituts joves tutelats i extutelats
 • Instituts joves acolliment
 • Instituts desocupat
Plantilla Ha de seleccionar l’única opció que li sortirà al menú.

 

 

6) Cliqui a      i  trïi el centre on vostè estudia en la pantalla que li surt.

MOLT IMPORTANT: Desplegui la categoria GRUP per triar el IES o CC on vostè estudia! ASSEGURI’S QUE ES MATRICULA EN EL SEU CENTRE!

7) Cliqui a “validar” si tot està correcte en el resum de matrícula després de clicar a “He llegit i estic d’acord amb les dades introduïdes”.

8) RESGUARD: El programa li emetrà un resguard en pdf que constà de dues còpies (un per a l’alumne/a i l’altre per a l’EOI de Palma). Li recomanam que desi el pdf al seu ordinador.