MOLT IMPORTANT! LLEGIU AIXÒ ABANS DE MATRICULAR-VOS:

 • Li recomanem que utilitzi els navegadors Mozilla Firefox o Google Chrome.
 • Li recomanem que es copiï el link
  https://www.informaticacentros.com/centrosnet/matriculacion_preinscritos/inicio.php?tcentro=EOI&centro=PM1
  mitjançant el qual vostè s’ha de matricular en el seu navegador i no hi accedeixi el dia de la matrícula mitjançant la nostra pàgina web donat l’alt nombre de persones que s’han de matricular online.
 • El nou alumnat admès no necessita contrasenya per matricular-se.
 • Si va al link per matricular-se abans de la data de matrícula, li sortirà la següent pantalla, ja que l’accés no s’activa fins que s’obre el termini de matrícula establert:

INSTRUCCIONS: COM ES TRIA PLAÇA (NOU ALUMNAT)

1) En aquesta pantalla vostè ha d’introduir el seu DNI o NIE amb la lletra final, la data de naixement i ha d’indicar si és antic o nou alumne a efectes de pagament:

 

Qui és antic alumne a efectes de pagament? Qui és nou alumne a efectes de pagament?
 •  Les persones que han cursat estudis oficials en una EOI de les Illes Balears anteriorment.
 • Les persones que han estat matriculades de les proves de certificació (“per lliure”).
 • Els alumnes del programa EOIES.
 • Les persones que mai han estat matriculades en una EOI de les Illes Balears.
 • Les persones que han cursat estudis del programa d’anglès a distància “That’s English”.
 • Les persones que han participat en cursos intensius o específics en una EOI.

 

Una vegada hagi clicat si és antic o nou alumne a efectes de pagament, ha de clicar en “Matricular-se”:

2) Ha d’escollir l’horari que més li interessi dels que surten en pantalla. Els grups que estan disponibles surten en el menú desplegable de la categoria “Grup”:

Quan estigui triant grup, vostè veurà en quin centre s’imparteix cada grup:

AULARI

 

CENTRE ADREÇA
Aragó EOI PALMA (SEU CENTRAL) C/Aragó 59, 07005-Palma
IES Arxiduc IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR C/ Gilabert de Centelles 12, 07005- Palma
IES JMThomàs IES JOAN MARIA THOMÀS C/ Pablo Iglesias 93, 07004-Palma
IES SesEstacio… IES SES ESTACIONS C/ Marqués de Fontsanta 12, 07005-Palma
IESGuillemSag… IES GUILLEM SAGRERA C/ Salvador Dalí 5, 07011-Palma

 

3) Ha d’escollir les taxes:

Al menú desplegable “Tipus de matrícula”, ha de triar la taxa a aplicar segons la seva situació:

 • Ordinària
 • Família nombrosa general
 • Família nombrosa especial
 • Persones en situació de desocupació
 • Persona amb una discapacitat igual o superior al 33%
 • Víctima de violència de gènere
 • Víctima de terrorisme
 • Sol·licitant de beca

I indicar en “Concepte a pagar” de què s’està matriculant.

4) Ha de clicar en “Acceptar” per confirmar la matrícula després de comprovar atentament que les dades són correctes:

5) RESGUARD: No oblidi desar el resguard de matrícula en el seu ordinador!