Matrícula nou alumnat admès языкиidiomasidiomeslinguelanguessprachenlanguages语言اللغات

CURS 2020-2021

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha d’enviar per e-mail els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

NOTA: Les persones que surten en les llistes definitives d’admesos NO necessiten contrasenya personal.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 , 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan s’ha de matricular l’alumnat que surt a les llistes definitives d’admesos de la preinscripció?
Calendari de matrícula de tots els idiomes:
La matrícula tindrà lloc el mes de juliol. Comunicarem les dates de matrícula el 13/07/2020.
Llistes definitives d’admesos de la preinscripció
Informacions molt importants a tenir en compte a l’hora de matricular-se
Informacions sobre els horaris del curs 2020-2021 Consideracions generals (respecte al lloc d’impartició dels grupos, sobre l’elecció d’horari i respecte als canvis de grup): cliqui 

Per veure els horaris: cliqui 

Tutorial per a triar grup online
Link per a triar grup online
Pagaments
  • Informació sobre la quota escolar de 8€:
  • Informació sobre com pagar les taxes online i exempcions de pagament de taxes: 
  • Informació molt important sobre sol·licitud de beques: En el cas que la convocatòria de beques encara NO estigui publicada: vostè haurà de pagar l’import de la matrícula.  Per llegir més sobre això: 
  • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes:
    (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient)
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient:

Idioma:
Serveis generals:

Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa o monoparental general Obertura d’expedient:

Idioma:
Serveis generals:

 

 

Formalització de la matrícula
Instruccions per a l’enviament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals

  • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan es poden enviar els resguards i la documentació justificativa?
PENDENT DE PUBLICACIÓ
Resguards que s’han d’enviar a l’EOI de Palma

(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
  • còpia de l’elecció online de grup
  • còpia del pagament de la quota de 8€.
  • còpia dels pagaments de les taxes (taxa d’obertura d’expedient, taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
Documentació acreditativa que s’ha d’enviar a l’EOI de Palma depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de beca.