Matrícula extraordinària d’octubre языкиlinguelanguesidiomesاللغاتlanguages

CURS 2019-2020

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en aquesta pàgina web. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan és la matrícula de les darreres places vacants? Tots els idiomes excepte ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA: aquesta matrícula és online
Inici: 10/10/2019 a les 09:15
Final: 16/10/2019 a les 14:00

 

Matrícula d’ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA (només hi ha places d’Intermedi B1 i Intermedi B2): presencialment a la secretaria de l’EOI de Palma del 10/10/2019 al 16/10/2019 d’11 a 13 hores.

Requisits per a matricular-se d’una plaça a l’EOI de Palma
Estimació de places vacants NO hi ha places de:
– Bàsic A1 de FRANCÈS,
– Bàsic A2 d’ITALIÀ,
– Bàsic A1, Bàsic A2 i Avançat C1 d’ESPANYOL.

 

De la resta d’idiomes i nivells hi ha places en diferents horaris.

 

A més de les places en els cursos oficials, existeix la possibilitat de matricular-se en cursos específics presencialment en la secretaria del centre:
Alemany per al turisme – nivell A1
Anglès: Pràctica de conversa i preparació de l’examen de nivell B1
Anglès: Pràctica de conversa i preparació de l’examen de nivell B2
Anglès: Pràctica de conversa i preparació de l’examen de nivell C1
Àrab: Àrab de manteniment – nivell B2
Informació sobre els cursos específics:

Prova d’anivellació Anglès: 10/10/2019 de 07:00 a 23:59

Informació sobre la prova:

Link: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Recordi imprimir el resultat de la prova d’anivellació i lliurar-lo a Secretaria amb la documentació de matrícula.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs Intermedi B1 (s’ha d’aportar certificat de notes de batxiller on figuri que s’ha cursat anglès com a primera llengua estrangera).

Resta d’idiomes: és presencial i tendrà lloc el 09/10/2019.

Idioma Dia i hora Lloc
Alemany 09/10/2019, de 15:30 a 16:30 (test) + 30 minuts (redacció) Aula 14 i 15 seu central (c/ Aragó)
Àrab 09/10/2019, de 18:00 a 18:35 (test) + 15 minuts (redacció) + oral* Aula 2-2 IES Arxiduc (C/Gilabert de Centelles, 12)
Català 09/10/2019, de 15:30 a 17:00 (test + redacció) Aula 11 seu central (c/ Aragó)
Espanyol 09/10/2019, de 15:30 a 16:30 (test) + 15 minuts (redacció) Aula 2-25 IES Arxiduc (C/Gilabert de Centelles, 12)
Francès 09/10/2019, de 15:30 a 16:30 (test) + oral* Aula 2 seu central (c/ Aragó)
Italià 09/10/2019, de 15:30 a 16:20 (test) + 20 minuts (redacció) + oral* Aula 12 seu central (c/ Aragó)
Rus 09/10/2019, de 18:00 a 18:30 (test) + 25 minuts (redacció)* Aula 2-21 IES Arxiduc (C/Gilabert de Centelles, 12)
Xinès 09/10/2019, de 15:40 a 16:30 (test) + 20 minuts (redacció) + oral* Aula 1-8 IES Arxiduc (C/Gilabert de Centelles, 12)

 

* En àrab, francès, italià i xinès, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una prova oral a continuació del test. En rus, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una redacció a continuació del test.

Resultats de la prova d’anivellació: 
Alemany:
Àrab: PENDENT PUBLICACIÓ
Català:
Espanyol:
Francès:
Italià:
Rus: PENDENT PUBLICACIÓ
Xinès: PENDENT PUBLICACIÓ
Tutorial (instruccions per triar plaça online)
Link on matricular-se de les darreres places vacants

 

Pagaments
 • Informació sobre la quota escolar de 8€:
 • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
 • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes:
  (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient)
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa i monoparental general Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

 

MOLT IMPORTANT: No faci els pagaments abans d’haver triat grup online. Si vostè paga abans de triar horari i després aquest no li va bé, la administració no farà la devolució dels doblers. Només tenen dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups dels quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
 • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
 • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
 • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan i on es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
Darrer dia de lliurament: 18/10/2019 de 9 a 14 hores a la secretaria de l’EOI de Palma (C/Aragó, 59)
Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
 • 2 còpies de l’elecció online de grup*
 • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
 • 2 còpies dels pagaments de les taxes (taxa d’obertura d’expedient, taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
 • Justificant de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca. Com es justifica la zona d’influència?
 • Fotocòpia del DNI o NIE i passaport
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de beca
* Una còpia és per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma