Matrícula extraordinària d’octubre lingueязыкиidiomeslangueslanguagesاللغات

CURS 2020-2021

 

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha d’enviar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis en aquesta pàgina web.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan és la matrícula de les darreres places vacants? Tots els idiomes: aquesta matrícula és online
Inici: PENDENT PUBLICACIÓ
Final: PENDENT PUBLICACIÓ
 
Requisits per a matricular-se d’una plaça a l’EOI de Palma
Estimació de places vacants PENDENT PUBLICACIÓ
Prova d’anivellació  

Anglès: PENDENT PUBLICACIÓ

Informació sobre la prova:

Link: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Recordi imprimir el resultat de la prova d’anivellació i enviar-lo a Secretaria amb la documentació de matrícula.

Resta d’idiomes: PENDENT PUBLICACIÓ
Resultats de la prova d’anivellació: 
Alemany:
Àrab:
Català:
Espanyol:
Francès:
Italià:
Rus:
Xinès: 
Tutorial (instruccions per triar plaça online)
Link on matricular-se de les darreres places vacants

 

Pagaments
 • Informació sobre la quota escolar de 8€:
 • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
 • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes:
  (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient)
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa i monoparental general Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

 

MOLT IMPORTANT: No faci els pagaments abans d’haver triat grup online. Si vostè paga abans de triar horari i després aquest no li va bé, la administració no farà la devolució dels doblers. Només tenen dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups dels quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals

 • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan i on es poden enviar els resguards i la documentació justificativa?
Darrer dia de lliurament: PENDENT PUBLICACIÓ
Resguards que s’han d’enviar a l’EOI de Palma
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
 • còpia de l’elecció online de grup
 • còpia del pagament de la quota de 8€.
 • còpia dels pagaments de les taxes (taxa d’obertura d’expedient, taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
 • Justificant de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca. Com es justifica la zona d’influència?
 • Fotocòpia del DNI o NIE i passaport
 • Si vostè ha fet la prova d’anivellació online d’anglès: resguard amb el resultat
Documentació acreditativa que s’ha d’enviar a l’EOI de Palmadepenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de beca