Oferta d’idiomes i de nivells dels quals es pot matricular l’alumnat de les proves de certificació a l’EOI de Palma el curs 2019-2020

 

 

Nivell

Bàsic

A2

Nivell

Intermedi

B1

Nivell

Intermedi

B2

Nivell

Avançat

C1

Nivell

Avançat

C2

Alemany x x x x x
Anglès x x x x x
Àrab x x x NO NO
Català x x x x x
Español x x x x NO
Francès x x x x NO
Italià x x x x NO
Rus x x x NO NO
Xinès x x x NO NO