Oferta d’idiomes i de nivells dels quals es pot matricular l’alumnat de les proves de certificació a l’EOI de Palma el curs 2017-2018

Idiomes Nivell

Bàsic

A2

Nivell

Intermedi

B1

Nivell

Avançat

B2

Certificat

C1

Certificat

C2

Alemany x x x x
Anglès x x x x x
Àrab x x x
Català x x x x x
Español x x x x
Francès x x x x
Italià x x x x
Rus x x x
Xinès x x x