Oferta d’idiomes i de nivells dels quals es pot matricular l’alumnat de les proves de certificació a l’EOI de Palma el curs 2018-2019


Segons Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre
Nivell

Bàsic

A2

Nivell

Intermedi

B1

Nivell

Avançat

B2

Nivell

C1

Nivell

C2


Segons Reial Decret 1041/2017 de 22 de desembre
Nivell

Bàsic

A2

Nivell

Intermedi

B1

Nivell

Intermedi

B2

Nivell

Avançat

C1

Nivell

Avançat

C2

Alemany x x x x
Anglès x x x x x
Àrab x x x
Català x x x x x
Español x x x x
Francès x x x x
Italià x x x x
Rus x x x
Xinès x x x