CURS 2018-2019

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER ALS ALUMNES OFICIALS I  LLIURES DEL MATEIX IDIOMA AQUEST CURS ACADÈMIC

Els alumnes que vulguin compaginar la condició d’alumne oficial (presencial/a distància/EOIES/cursos per a professorat) i alumne lliure d’un mateix idioma, també es regiran pels mateixos terminis i condicions establerts que determinaran la Conselleria d’Educació i Universitat i l’EOI  de Palma.

Exemple (el nom dels cursos emprats en aquest exemple pot variar quan s’apliqui el nou pla d’estudis):

Si un alumne oficial del curs Intermedi 1 es matricula com a alumne lliure del Certificat del Nivell Intermedi (equivalent al curs Intermedi 2) i desitja continuar els seus estudis com a alumne oficial presencial en el curs Avançat 1 en el curs acadèmic  2019/20, haurà de:

  1. Sol·licitar plaça per al curs Avançat 1 en el període de preinscripció.
  2. Aprovar l’examen de Certificat de Nivell Intermedi (equivalent al curs Intermedi 2).
  3. Matricular-se en els terminis establerts (llista de nous alumnes admesos, llista d’espera de nous alumnes o en el termini de darreres vacants).
  4. El centre no garanteix plaça a aquelles persones en la llista d’espera o en el torn de darreres vacants.

Si l’alumne aprova el curs Intermedi 1 (oficial) i Intermedi 2 (lliure), podrà matricular-se del curs Avançat 1 (oficial) només si obté plaça. En cas d’haver-se matriculat prèviament d’Intermedi 2 (oficial) en els terminis establerts i no obtenir plaça per al curs Avançat 1 (oficial), se sol·licitarà la devolució de la matrícula d’Intermedi 2 (oficial) a la Conselleria d’Educació i Universitat.