CURS 2020-2021

 

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PER ALS ALUMNES OFICIALS I  LLIURES DEL MATEIX IDIOMA AQUEST CURS ACADÈMIC

Els alumnes que vulguin compaginar la condició d’alumne oficial (presencial/a distància/EOIES/cursos per a professorat) i alumne lliure d’un mateix idioma, també es regiran pels mateixos terminis i condicions establerts que determinaran la Conselleria d’Educació i Universitat i l’EOI de Palma.

Exemple:

Si un alumne oficial del curs Intermedi B2.1 es matricula com a alumne lliure del Certificat del Nivell Intermedi B2 (equivalent al curs Intermedi B2.2) i desitja continuar els seus estudis com a alumne oficial presencial en el curs Avançat C1.1 en el curs acadèmic 2021/22, haurà de:

  1. Sol·licitar plaça per al curs Avançat C1.1 en el període de preinscripció.
  2. Aprovar l’examen de Certificat de Nivell Intermedi B2 (equivalent al curs Intermedi B2.2).
  3. Matricular-se en els terminis establerts segons cada cas (llista de nous alumnes admesos, llista d’espera de nous alumnes o en el termini de darreres vacants).
  4. El centre no garanteix plaça a aquelles persones en la llista d’espera o en el torn de darreres vacants.

Si l’alumne aprova el curs Intermedi B2.1 (oficial) i Intermedi B2 (lliure), podrà matricular-se del curs Avançat C1.1 (oficial) només si obté plaça en el procés de preinscripció o en el de la matrícula de les darreres vacants. En cas d’haver-se matriculat prèviament d’Intermedi B2.2 (oficial) en els terminis establerts i no obtenir plaça per al curs Avançat C1.1 (oficial), se sol·licitarà la devolució de la matrícula d’Intermedi B2.2 (oficial) a la Conselleria d’Educació i Universitat.