Com es justifica la zona d’influència?
S’ha de justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents següents (original i fotocòpia):
  • certificat del municipi en qüestió (de viatge vigent o d’empadronament de l’any 2018),
  • certificat d’empresa amb data de l’any 2018,
  • contracte laboral emès amb data de l’any 2018,
  • documentacio vigent del SOIB on consti el domicili (tarja DARDE o “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo”),
  • certificat del centre oficial del curs escolar 2017-2018,
  • matrícula del centre oficial del curs escolar 2017-2018.