Com es justifica la zona d’influència per a la matrícula de les proves de certificació?
S’ha de justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents següents:
  • certificat del municipi en qüestió (de viatge vigent o d’empadronament de l’any 2021),
  • certificat d’empresa amb data de l’any 2021,
  • contracte laboral emès amb data de l’any 2021,
  • documentacio vigent del SOIB on consti el domicili (targeta DARDE o “Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” )
  • certificat del centre oficial del curs escolar 2020-2021,
  • matrícula del centre oficial del curs escolar 2020-2021.