Matrícula de les proves de certificació (“matrícula lliure”) sprachenidiomeslanguages语言languesidiomasاللغات

CURS 2017-2018

Per a formalitzar la matrícula de les proves de certificació o “lliure” en l’EOI de Palma vostè ha de seguir aquestes passes:

Passa 1: Ha d’introduir online les seves dades personals segons els terminis i horaris establerts per l’EOI de Palma.

Passa 2: Ha de realitzar el pagament de les taxes.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts per l’EOI de Palma.
Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Introducció de dades personals online
Terminis de la matrícula de les proves de certificació (“lliure”) Del 16/02/2018 a les 9:00 fins el 06/03/2018 a les 22:00.
Oferta d’idiomes i de nivells dels quals es pot matricular l’alumnat
Normativa BOIB que regula la convocatòria:
Requisits d’admissió:
Informacions acadèmiques importants per a l’alumnat lliure:
Informació per a l’alumnat oficial i lliure del mateix idioma el curs 2017-2018:
Tutorials Instruccions per matricular-se:
Calendari de les proves de certificació Convocatòria ordinària (maig/juny):
Convocatòria extraordinària (setembre):
Adaptacions de les proves per a persones amb dificultats específiques Informació, terminis i sol·licitud:
Com són les proves de certificació? Descripció i mostres de les proves de certificació:
Link

 

Pagaments de les taxes

Clica a la icona per a llegir les instruccions i fer els pagaments:

NOTA:

 • el darrer dia per efectuar el pagament de les taxes és el 06/03/2018. No s’admetran pagaments posteriors a aquesta data.
 • L’alumnat del programa d’anglès That’s English ha de pagar les taxes com a nou alumne.
Lliurament de resguards i documentació a l'EOI de Palma

IMPORTANT:

 • Si vostè no fa aquesta tercera passa, no constarà com a matriculat. Fins que la secretaria del centre no comprovi els resguards i la documentació aportada, vostè no constarà com a matriculat. En el cas de trobar errades o mancances, la secretaria contactarà amb vostè.
 • Si vostè no pot venir, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

 

Quan s’ha de lliurar la documentació
i els resguards de matrícula i
pagaments a l’EOI de Palma?
Del 16/02/2018 al 07/03/2018 de 9 a 19:30.
L’EOI de Palma està tancat els dies 1 (Dia de les Illes Balears), 2 (Festa escolar unificada) i 5 de març (dia del centre).
 Documentació i resguards
que s’han de lliurar
Antics alumnes actualment matriculats de la modalitat oficial presencial en el curs 2017-2018
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
Antic alumnat de l’EOI de Palma que actualment no està matriculat de la modalitat oficial presencial
 • Justificant de la zona d’influència. Com es justifica la zona d’influència?
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificant de la zona d’influència. Com es justifica la zona d’influència?
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
* L’EOI de Palma es quedarà el resguard per al centre i segellarà l’exemplar per a l’alumne/a que li quedarà a vostè com a justificant de la matrícula.