Matrícula proves de certif. (“lliure”) اللغاتlanguesidiomes语言языкиidiomaslanguagessprachen

CURS 2019-2020

 

Per a formalitzar la matrícula de les proves de certificació o “lliure” en l’EOI de Palma vostè ha de seguir aquestes passes:

Passa 1: Ha d’introduir online les seves dades personals segons els terminis i horaris establerts per l’EOI de Palma.

Passa 2: Ha de realitzar el pagament de les taxes.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma online.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Introducció de dades personals online
Terminis de la matrícula de les proves de certificació (“lliure”) NOU TERMINI: Del 27/05/2020 a les 09:00 fins al 28/05/2020 a les 22:00.

———————————————-

Del 25/02/2020 a les 09:00 fins al 17/03/2020 a les 22:00.

Oferta d’idiomes i de nivells dels quals es pot matricular l’alumnat
Normativa BOIB que regula la convocatòria:   ,     i
Requisits d’admissió:
Informacions acadèmiques importants per a l’alumnat lliure:
Informació per a l’alumnat oficial i lliure del mateix idioma el curs 2019-2020:
Tutorials Instruccions per matricular-se:
Calendari de les proves de certificació Convocatòria ordinària: 
Convocatòria extraordinària:
Adaptacions de les proves per a persones amb dificultats específiques Informació, terminis i sol·licitud:
Com són les proves de certificació? Descripció i mostres de les proves de certificació:
Link http://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1

 

Pagaments de les taxes
  Antic alumnat
Nou alumnat
 

Alumnat ordinari

Prova de certificació d’un nivell:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Prova de certificació d’un nivell:
Serveis generals:
Alumnat membre de família nombrosa o monoparental general
Drets d’examen per cada nivell: 
Serveis generals: 
Obertura d’expedient: 
Drets d’examen per cada nivell: 
Serveis generals: 

 

MOLT IMPORTANT:

a) Clica a la icona per a trobar:
– les instruccions per a pagar les taxes online o en una entitat bancària
– les exempcions de pagament de taxes.

b) El darrer dia per efectuar el pagament de les taxes és el 28/05/2020. No s’admetran pagaments posteriors a aquesta data.

c) La taxa de “Serveis generals” només es paga una vegada per curs escolar.

d) L’alumnat del programa d’anglès “That’s English” ha de pagar les taxes com a nou alumne.

Lliurament de resguards i documentació a l'EOI de Palma

IMPORTANT:

 • Si vostè no fa aquesta tercera passa, no constarà com a matriculat. Fins que la secretaria del centre no comprovi els resguards i la documentació aportada, vostè no constarà com a matriculat. En el cas de trobar errades o mancances, la secretaria contactarà amb vostè.

 

Quan s’ha de lliurar la documentació
i els resguards de matrícula i
pagaments a l’EOI de Palma?
El darrer dia de lliurament és el 28/05/2020.

NOTA: Degut a l’estat d’alarma el lliurament de documentació, resguards de matrícula i resguards de pagament es fa online. Trobareu tota la informació en aquest document:

————————————————————-

Fins al 17/03/2020 en horari de les 9:00 a les 19:00 a la seu central de l’EOI de Palma (C/Aragó, 59).

 

 Documentació i resguards
que s’han de lliurar
Antics alumnes actualment matriculats de la modalitat oficial presencial en el curs 2019-2020
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa o amb taxa bonificada: documentació justificativa segons la normativa vigent
Antic alumnat de l’EOI de Palma que actualment no està matriculat de la modalitat oficial presencial
 • Justificant de la zona d’influència. Com es justifica la zona d’influència?:
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa o amb taxa bonificada: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificant de la zona d’influència. Com es justifica la zona d’influència?:
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa o amb taxa bonificada: documentació justificativa segons la normativa vigent
* L’EOI de Palma es quedarà el resguard per al centre i segellarà l’exemplar per a l’alumne/a que li quedarà a vostè com a justificant de la matrícula.