Matrícula de les proves de certificació (“matrícula lliure”) lingue语言языкиsprachenidiomasاللغات

CURS 2019-2020

Per a formalitzar la matrícula de les proves de certificació o “lliure” en l’EOI de Palma vostè ha de seguir aquestes passes:

Passa 1: Ha d’introduir online les seves dades personals segons els terminis i horaris establerts per l’EOI de Palma.

Passa 2: Ha de realitzar el pagament de les taxes.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts per l’EOI de Palma.
Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Introducció de dades personals online
Terminis de la matrícula de les proves de certificació (“lliure”) PENDENT DE PUBLICACIÓ
Oferta d’idiomes i de nivells dels quals es pot matricular l’alumnat
  PENDENT DE PUBLICACIÓ
Normativa BOIB que regula la convocatòria: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Requisits d’admissió: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Informacions acadèmiques importants per a l’alumnat lliure: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Informació per a l’alumnat oficial i lliure del mateix idioma el curs 2019-2020: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Tutorials Instruccions per matricular-se: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Calendari de les proves de certificació Convocatòria ordinària (maig/juny):  PENDENT DE PUBLICACIÓ
Convocatòria extraordinària (setembre): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Adaptacions de les proves per a persones amb dificultats específiques Informació, terminis i sol·licitud: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Com són les proves de certificació? Descripció i mostres de les proves de certificació:
Link PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

Pagaments de les taxes

Clica a la icona per a llegir les instruccions i fer els pagaments:

NOTA:

 • el darrer dia per efectuar el pagament de les taxes és el PENDENT DE PUBLICACIÓ. No s’admetran pagaments posteriors a aquesta data.
 • L’alumnat del programa d’anglès That’s English ha de pagar les taxes com a nou alumne.
Lliurament de resguards i documentació a l'EOI de Palma

IMPORTANT:

 • Si vostè no fa aquesta tercera passa, no constarà com a matriculat. Fins que la secretaria del centre no comprovi els resguards i la documentació aportada, vostè no constarà com a matriculat. En el cas de trobar errades o mancances, la secretaria contactarà amb vostè.
 • Si vostè no pot venir, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

 

Quan s’ha de lliurar la documentació
i els resguards de matrícula i
pagaments a l’EOI de Palma?
PENDENT DE PUBLICACIÓ en horari de les 9:00 a les 19:00 a la seu central de l’EOI de Palma (C/Aragó, 59).
 Documentació i resguards
que s’han de lliurar
Antics alumnes actualment matriculats de la modalitat oficial presencial en el curs 2019-2020
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa o amb taxa bonificada: documentació justificativa segons la normativa vigent
Antic alumnat de l’EOI de Palma que actualment no està matriculat de la modalitat oficial presencial
 • Justificant de la zona d’influència. Com es justifica la zona d’influència?:
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa o amb taxa bonificada: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificant de la zona d’influència. Com es justifica la zona d’influència?:
 • Resguards de la matrícula online*
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa o amb taxa bonificada: documentació justificativa segons la normativa vigent
* L’EOI de Palma es quedarà el resguard per al centre i segellarà l’exemplar per a l’alumne/a que li quedarà a vostè com a justificant de la matrícula.