A quins nivells es pot accedir?

Es pot accedir a tots els nivells impartits d’anglès: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1 i C2.

Per a accedir a C1 i C2 s’ha d’haver obtingut 73 punts o més en la prova obligatòria i fer una prova optativa.

És obligatori fer la demo abans de fer la prova?

Sí, és obligatori fer la demo, però quan vostè consideri, la pot aturar i començar a fer la prova. Fer la demo és important per tal que vostè es familiaritzi amb el format de la prova i amb el tipus d’exercicis.

Abans de fer la demo també haurà de fer una prova de so per comprovar que pot escoltar els àudios correctament i una prova d’obrir un document pdf.

Quantes parts té i com és la prova obligatòria?

La prova obligatòria per a tothom consta de 3 blocs: un primer bloc de 60 preguntes d’a, b, c i d, un segon bloc de 10 ítems i un tercer bloc de 10 ítems. En total la prova té 80 punts i té una durada màxima de 50 minuts.

Quantes parts té i com és la prova optativa?

La prova optativa consisteix en dos exercicis de comprensió auditiva. Els enregistraments s’escolten dues vegades cadascun. La prova consta de 14 preguntes (14 punts) i té una durada de 25 minuts.

Quin és el barem de correcció per a la prova obligatòria?

La prova obligatòria consta de 80 punts:

– de 0 a 16 punts: Accés a Bàsic A1
– de 17 a 31 punts: Accés a Bàsic A2
– de 32 a 41 punts: Accés a Intermedi 1
– de 42 a 51 punts: Accés a Intermedi 2
– de 52 a 67 punts: Accés a Avançat 1
– de 68 a 80 punts: Accés a Avançat 2

Pot tothom accedir a la prova optativa?

No, no tothom pot accedir a la prova optativa.
Per accedir-hi, s’ha d’haver obtingut una puntuació mínima de 73 punts o més en la prova obligatòria.

Quin és el barem de correcció per a la prova optativa?

La prova optativa per accedir a C1 i C2 consta de 14 preguntes:

– de 0 a 3 punts: Accés a Avançat 2
– de 4 a 8 punts: Accés a C1
– de 9 a 14 punts: Accés a C2

Recomanacions

  • Abans de fer la prova, comprovi que el seu internet funciona, que el seu wifi és estable i no es talla. Si fa la prova en un ordinador portàtil, comprovi que té bateria.
  • No obri una altra pestanya o finestra al navegador, perquè la prova es tancarà automàticament.
  • Vostè està intentant conèixer el seu nivell. Sigui honest i no s’enganyi a si mateix en realitzar la prova. No utilitzi diccionaris o llibres de consulta i faci la prova tot sol i no demani ajuda a tercers.

Què he de fer si tinc una incidència tècnica mentre estic fent la prova d’anivellació?

Si per algun motiu la prova d’anivellació es veu interrompuda (pèrdua de connexió d’internet, fallada elèctrica…), vostè no podrà accedir una altra vegada a la prova online.

Envïi un correu electrònic a l’adreça eoipalmamail@gmail.com explicant exactament quin problema tècnic ha tingut i aportant fotos si pot. L’EOI de Palma, depenent de les circumstàncies, valorarà reiniciar-li la prova d’anivellació i rebrà resposta en el seu correu electrònic amb els passos a seguir.