HORARIS DE LES PROVES D’ANIVELLACIÓ PRESENCIALS D’OCTUBRE
(per a la matrícula de les darreres vacants)

 

Idioma Dia i hora
Lloc
Alemany 10/10/2018, de 15:30 a 16:30 (test) + 30 minuts (redacció) Aules 14 i 15 seu central (c/ Aragó)
Àrab 10/10/2018, de 16:00 a 16:35 (test) + 15minuts (redacció) + oral* Aula 2-2 (IES Arxiduc Lluís Salvador)
Català 10/10/2018, de 15.30 a 16.45 (test) + oral* Aules 4 i 6 seu central (c/ Aragó)
Francès 10/10/2018, de 15:30 a 16:30 (test) + oral* Aula 11 seu central (c/ Aragó)
Italià 10/10/2018, de 17:00 a 17:50 (test) + 20 minuts (redacció) + oral* Aula 12 seu central (c/ Aragó)
Rus 10/10/2018, de 16:00 a 16:30 (test) + 25 minuts (redacció)* Aula 2-6 (IES Arxiduc Lluís Salvador)
Xinès 10/10/2018, de 15:40 a 16:30 (test) + 20 minuts (redacció) + oral* Aula 1-4 (IES Arxiduc Lluís Salvador)

* En àrab, català, francès, italià i xinès, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una prova oral a continuació del test

* En rus, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una redacció a continuació del test