HORARIS DE LES PROVES D’ANIVELLACIÓ PRESENCIALS DE SETEMBRE
(per a la matrícula de les darreres vacants)

 

Idioma Dia i hora
Lloc
Alemany 19/09/2019, de 18:00 a 19:00 (test) + 30 minuts (redacció) Aules 4 i 5 seu central (c/ Aragó)
Àrab 19/09/2019, de 17:00 a 17:35 (test) + 15 minuts (redacció) + oral* Aula 12 seu central (c/ Aragó)
Català 19/09/2019, de 17:00 a 18:30 (test + redacció) Aules 1 i 2 seu central (c/ Aragó)
Espanyol 19/09/2019, de 18:00 a 18:50 (test) + 15 minuts (redacció) Aules 7, 8 i 9 seu central (c/ Aragó)
Francès 19/09/2019, de 18:30 a 19:30 (test) + oral* Aula 1-4 IES Arxiduc (C/Gilabert de Centelles, 12)
Italià 19/09/2019, de 17:00 a 17:50 (test) + 20 minuts (redacció) + oral* Aula 11 seu central (c/ Aragó)
Rus 19/09/2019, de 17:00 a 17:30 (test) + 25 minuts (redacció)* Aula 13 seu central (c/ Aragó)
Xinès 19/09/2019, de 17:00 a 17:50 (test) + 20 minuts (redacció) + oral* Aula 6 seu central (c/ Aragó)

* En àrab, francès, italià i xinès, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una prova oral a continuació del test.

* En rus, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una redacció a continuació del test.