HORARIS DE LES PROVES D’ANIVELLACIÓ PRESENCIALS
(per a la matrícula de les darreres vacants)

 

Idioma Dia i hora
 Duració de la prova
Lloc
Alemany PENDENT PUBLICACIÓ 60 minuts (test) + 30 minuts (redacció) PENDENT PUBLICACIÓ
Àrab PENDENT PUBLICACIÓ 35 minuts (test) + 15 minuts (redacció) + oral* PENDENT PUBLICACIÓ
Català PENDENT PUBLICACIÓ 90 minuts (test + redacció) PENDENT PUBLICACIÓ
Espanyol PENDENT PUBLICACIÓ 50 minuts (test) + 15 minuts (redacció) PENDENT PUBLICACIÓ
Francès PENDENT PUBLICACIÓ 60 minuts (test) + oral* PENDENT PUBLICACIÓ
Italià PENDENT PUBLICACIÓ 50 minuts (test) + 20 minuts (redacció) + oral* PENDENT PUBLICACIÓ
Rus PENDENT PUBLICACIÓ 30 minuts (test) + 25 minuts (redacció)** PENDENT PUBLICACIÓ
Xinès PENDENT PUBLICACIÓ 50 minuts (test) + 20 minuts (redacció) + oral* PENDENT PUBLICACIÓ
* En àrab, francès, italià i xinès, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una prova oral a continuació del test.

* En rus, en funció del resultat de la prova d’anivellació, es farà una redacció a continuació del test.