Matrícula darreres places vacants idiomeslingue语言languesязыкиidiomassprachen

CURS 2018-2019

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan és la matrícula de les darreres places vacants? Anglès, àrab, rus i xinès: 25/09/2018 de les 9:00 a les 17:00
Espanyol llengua estrangera:
Alemany, català, francès i italià: 26/09/2018 de les 9:00 a les 17:00
Requisits per a matricular-se d’una darrera vacant
Prova d’anivellació Anglès:

Dates: del 20/09/2018 al 24/09/2018

Informació sobre la prova:

Link: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Espanyol Llengua Estrangera:
Alemany, àrab, català, francès, italià, rus i xinès:
Resultats de la prova d’anivellació
Tutorial (instruccions per triar plaça online)
 
Link on matricular-se de les darreres places vacants

 

 

 

 

 

 

 

MOLT IMPORTANT: En el curs 2018-2019 conviuen dos plans d’estudis:

Si vostè es matricula d’un curs del Nivell Bàsic de qualsevol idioma (NB A1, NB A2; en el cas de/d’àrab, rus o xinès NB A2.1 o NB A2.2) Ha de triar l’opció:
Escola Oficial Idiomes – RD1041
Si vostè es matricula d’un curs de Nivell Intermedi, Avançat, C1 o C2 Ha de triar l’opció:
Escola Oficial Idiomes – LOE

 

Pagaments
 • Informació sobre la quota escolar de 8€:
 • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
 • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes:
  (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient)
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) Curs normal Curs quadrimestral de català
Taxa per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Obertura d’expedient: (només nou alumnat)
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:
Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa general Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Obertura d’expedient: (només nou alumnat)
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:

 

MOLT IMPORTANT: No faci els pagaments abans d’haver triat grup online. Si vostè paga abans de triar horari i després aquest no li va bé, la administració no farà la devolució dels doblers. Només tenen dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups dels quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
 • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
 • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
 • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
 • Anglès, àrab, rus i xinès: fins al 26/09/2018 a les 19 hores
 • Alemany, català, francès i italià: fins al 27/09/2018 a les 19 hores
Horari de lliurament
La seu central de l’EOI de Palma de Mallorca, situada al carrer Aragó 59 de Palma, ha establert l’horari de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres per al lliurament de resguards i documentació.

Donat l’elevat nombre de persones que s’han de matricular enguany i per estalviar-li coes, li recomanam que eviti les franges horàries de 9:00 a 12:30 i 18:00 a 19:00.

Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
 • 2 còpies de l’elecció online de grup*
 • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
 • 2 còpies dels pagaments de les taxes (taxa d’obertura d’expedient, taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
 • Justificant de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca.  Com es justifica la zona d’influència?
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Full de compromís de sol·licitar beca (signat).
* Una còpia és per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma