Matrícula darreres vacants (cursos oficials presencials) lingueязыки语言languagesاللغاتidiomasidiomessprachenlangues

CURS 2019-2020

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan és la matrícula de les darreres places vacants? Alemany, anglès, àrab, rus i xinès:

Inici: 26/09/2019 a les 09:15
Final: 26/09/2019 a les 14:00

Català, francès, italià:

Inici: 27/09/2019 a les 09:15
Final: 27/09/2019 a les 14:00

Espanyol llengua estrangera:
Requisits per a matricular-se d’una darrera vacant
Estimació de places vacants
Prova d’anivellació Anglès: s’obre el 20/09/2019 a les 08:00

Informació sobre la prova:

Link: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Recordi imprimir el resultat de la prova d’anivellació i lliurar-lo a Secretaria amb la documentació de matrícula.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi B1  (s’ha d’aportar certificat de notes de batxiller on figuri que s’ha cursat anglès com a primera llengua estrangera).

Resta d’idiomes: és presencial i tendrà lloc el 19/09/2019. Per consultar el lloc i l’horari exacte:
Resultats de la prova d’anivellació:
Tutorial (instruccions per triar plaça online)
Link on matricular-se de les darreres places vacants

 

Pagaments
 • Informació sobre la quota escolar de 8€:
 • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
 • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes:
  (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient)
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa i monoparental general Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

 

MOLT IMPORTANT: No faci els pagaments abans d’haver triat grup online. Si vostè paga abans de triar horari i després aquest no li va bé, la administració no farà la devolució dels doblers. Només tenen dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups dels quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
 • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
 • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
 • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
 • Tots els idiomes excepte Espanyol llengua estrangera: fins dia 30/09/2019 a les 19 hores.
Horari de lliurament
La seu central de l’EOI de Palma de Mallorca, situada al carrer Aragó 59 de Palma, ha establert l’horari de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres per al lliurament de resguards i documentació.

Donat l’elevat nombre de persones que s’han de matricular enguany i per estalviar-li coes, li recomanam que eviti les franges horàries de 9:00 a 12:30 i 18:00 a 19:00.

Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
 • 2 còpies de l’elecció online de grup*
 • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
 • 2 còpies dels pagaments de les taxes (taxa d’obertura d’expedient, taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
 • Justificant de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca.  Com es justifica la zona d’influència?
 • Fotocòpia del DNI o NIE i passaport
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de beca
* Una còpia és per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma