On es troba la prova d’anivellació online?

La prova es troba a l’enllaç: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

A quins nivells es pot accedir?

Es pot accedir a tots els nivells impartits d’anglès: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1 i C2.

Per a accedir a C1 i C2 s’ha d’haver obtingut 73 punts o més en la prova obligatòria i fer una prova optativa.

És obligatori fer la demo abans de fer la prova?

Sí, és obligatori fer la demo, però quan vostè consideri, la pot aturar i començar a fer la prova. Fer la demo és important per tal que vostè es familiaritzi amb el format de la prova i amb el tipus d’exercicis.

Abans de fer la demo també haurà de fer una prova de so per comprovar que pot escoltar els àudios correctament i una prova d’obrir un document pdf.

Quantes parts té i com és la prova obligatòria?

La prova obligatòria per a tothom consta de 3 blocs: un primer bloc de 60 preguntes d’a, b, c i d, un segon bloc de 10 ítems i un tercer bloc de 10 ítems. En total la prova té 80 punts i té una durada màxima de 50 minuts.

Quantes parts té i com és la prova optativa?

La prova optativa consisteix en dos exercicis de comprensió auditiva. Els enregistraments s’escolten dues vegades cadascun. La prova consta de 14 preguntes (14 punts) i té una durada de 25 minuts.

Quin és el barem de correcció per a la prova obligatòria?

La prova obligatòria consta de 80 punts:

– de 0 a 16 punts: Accés a Bàsic A1
– de 17 a 31 punts: Accés a Bàsic A2
– de 32 a 41 punts: Accés a Intermedi 1
– de 42 a 51 punts: Accés a Intermedi 2
– de 52 a 67 punts: Accés a Avançat 1
– de 68 a 80 punts: Accés a Avançat 2

Pot tothom accedir a la prova optativa?

No, no tothom pot accedir a la prova optativa.
Per accedir-hi, s’ha d’haver obtingut una puntuació mínima de 73 punts o més en la prova obligatòria.

Quin és el barem de correcció per a la prova optativa?

La prova optativa per accedir a C1 i C2 consta de 14 preguntes:

– de 0 a 3 punts: Accés a Avançat 2
– de 4 a 8 punts: Accés a C1
– de 9 a 14 punts: Accés a C2

Recomanacions

  • Abans de fer la prova, comprovi que el seu internet funciona, que el seu wifi és estable i no es talla. Si fa la prova en un ordinador portàtil, comprovi que té bateria.
  • No obri una altra pestanya o finestra al navegador, perquè la prova es tancarà automàticament.
  • Vostè està intentant conèixer el seu nivell. Sigui honest i no s’enganyi a si mateix en realitzar la prova. No utilitzi diccionaris o llibres de consulta i faci la prova tot sol i no demani ajuda a tercers.