Curs 2020-2021

Cursos emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

MATRÍCULA ONLINE PER A AQUESTS CURSOS:

Inici: 25/06/2020 a les 00:00

Finalització: 26/06/2020 a les 23:59

enviant la documentació justificativa i una fitxa de recollida de dades personals () a l’adreça electrònica:

eoipalma.secretaria@gmail.com

indicant a l’assumpte: Matrícula docents CAIB: Llinatges i nom

MOLT IMPORTANT: Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada al correu electrònic a dalt esmentat. Les sol·licituds enviades abans del 25/06/2020 no seran tingudes en compte i es descartaran.

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i post-obligatòria i formació profesional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 i Avançat C1 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.
 • Aquests cursos són semipresencials i tenen una durada de 120 hores anuals,  distribuïdes en 2 hores setmanals i un divendres lectiu al mes presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.
 • Aquests cursos són gratuïts.
 • Els cursos començaran l’octubre de 2020 i finalitzaran el mes de maig de 2021.

 

IMPORTANT:

– DEGUT A LA SITUACIÓ SANITÀRIA ACTUAL, ÉS POSSIBLE QUE HI HAGI CANVIS EN ELS HORARIS.

– Tots aquests cursos són semipresencials i tenen classe un divendres al mes.

Cursos Dia Horari Edifici i aula
Ràtio
Intermedi B2.1 PA
Dilluns De 17:00 a 19:00 PENDENT PUBLICACIÓ 25
Intermedi B2.2 PA
Dilluns De 17:00 a 19:00 PENDENT PUBLICACIÓ 25
Intermedi B2.2 PB Dilluns De 19:00 a 21:00 PENDENT PUBLICACIÓ 25
Avançat C1.1 PA
Dimarts De 17:00 a 19:00 PENDENT PUBLICACIÓ 25
Avançat C1.2 PA
Dimarts De 17:00 a 19:00 PENDENT PUBLICACIÓ 25

S’ha d’enviar a l’EOI de Palma la següent documentació per e-mail: eoipalma.secretaria@gmail.com indicant en l’assumpte: Matrícula docents CAIB: Llinatges i nom

 • Fitxa de recollida de dades personals ()
 • Còpia del DNI.
 • Certificat d’empadronament per a justificar la zona d’influència.
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà.
 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació (si és el cas) amb el resultat del curs al qual s’accedeix.
 • Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució:
   • Per justificar com accedeix als diferents nivells:
   • Llistat de títols i certificats reconeguts per a l’acreditació del nivell d’anglès B1 i B2:

 

 

 

 

 

Per a accedir als diferents nivells, s’ha d’aportar:

 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació (si és el cas) amb el resultat del curs al qual s’accedeix.
 • Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució:
   • Per justificar com accedeix als diferents nivells:
   • Llistat de títols i certificats reconeguts per a l’acreditació del nivell d’anglès B1 i B2:

 

Termini: del 20/06/2020 a les 8:00  al 23/06/2020 a les 22:00

Enllaç:

Informació sobre la prova d’anivellació:

 

 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en els cursos Intermedi B2.2 i Avançat C1.2 podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Intermedi B2 i d’Avançat C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials.

 

Intermedi B2.1:   Excloses B2.1:

Intermedi B2.2:

Avançat C1.1: Reserva: Excloses C1.1:

Avançat C1.2:

 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de juny): clica
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de setembre): pendent de publicació