Curs 2018-2019

Cursos emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

MATRÍCULA PRESENCIAL PER A AQUESTOS CURSOS:

SETEMBRE: 14/09/2018 i 17/09/2018 de 10:30 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.

IMPORTANT:
Els docents matriculats en el curs 2017-2018 que no han aprovat o no s’han presentat en el mes de juny es matricularan en el mes de setembre (se’ls garanteix la plaça).

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària i formació profesional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del curs Avançat 1 i els certificats dels nivells Avançat (equivalent al curs Avançat 2) i C1 d’anglès de les EOI.

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

IMPORTANT:
Els docents matriculats en el curs 2017-2018 que no han aprovat o no s’han presentat en el mes de juny es matricularan en el mes de setembre (se’ls garanteix la plaça).

Criteris d’admissió
per a Avançat 1 Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada.
per a Avançat 2 Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada. Només es podran matricular els docents que hagin cursat i no hagin aprovat en la convocatòria de juny el nivell Avançat 2 el curs 2017-2018 dins aquest pla de formació per al professorat.
per a C1 1) Els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 2 el curs 2017-2018 dins aquest pla de formació per al professorat.
2) La resta de sol·licitants per ordre d’arribada. IMPORTANT: Donat que hem d’atendre el criteri d’admissió núm. 1, les persones que vinguin els dies 14 i 17 de setembre faran una matrícula provisional. Publicarem les llistes definitives de matriculats en els cursos de C1 el dia 21/09/2018 en aquesta pàgina web.
 • Cursos anuals presencials de 120 hores, distribuïdes en 4 hores setmanals d’octubre a maig, segons el calendari establert per l’EOI de Palma, en sessions de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), en horari de tarda, amb alguns divendres lectius establerts en el calendari de l’EOI de Palma per al curs 2018-2019.
 • Cursos semipresencials de 120 hores, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

 

Cursos Dies* Hores Edifici Ràtio
Avançat 1 PA Dilluns i dimecres 17:00 a 19:00 Seu central (C/Aragó, 59) 25
Avançat 2 PA Dimarts i dijous 17:00 a 19:00 Seu central (C/Aragó, 59) 25
C1 PA Dilluns i dimecres 17:00 a 19:00 Seu central (C/Aragó, 59) 25
C1 PC (semipresencial) Dimarts 16:30 a 19:00 IES Arxiduc Lluís Salvador 25
* Més els divendres lectius corresponents del calendari escolar del curs 2018-2019 (pendent de publicació)
 • DNI
 • Certificat d’empadronament
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà
 • En el cas de no fer la prova d’anivellació: certificat acreditatiu d’haver aprovat el curs Intermedi 2 (o 3r del pla antic) per accedir al curs Avançat 1, el curs Avançat 1 (o 4t del pla antic) per accedir al curs Avançat 2, o el curs Avançat 2 (o 5è del pla antic) per accedir al curs C1.
 • En el cas d’haver fet la prova d’anivellació: còpia de la prova d’anivellació amb resultat “Accés a Avançat 1”, “Accés a Avançat 2” o “Accés a C1”

Aquests cursos tenen una durada de 120 hores anuals.

Els cursos començaran el dia 01/10/2018 i finalitzaran el mes de maig de 2019.

 

Per matricular-se del curs Avançat 1:

 • s’ha d’haver aprovat Intermedi 2 de l’EOI  (3r del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a Avançat 1” a la prova d’anivellació

Per matricular-se del curs Avançat 2:

 • s’ha d’haver aprovat Avançat 1 de l’EOI  (4t del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a Avançat 2” a la prova d’anivellació

Per matricular-se del curs C1:

 • s’ha d’haver aprovat Avançat 2 de l’EOI  (5è del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a C1” a la prova d’anivellació

Nota:
El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos de maig i juny dins el procés d’admissió a les escoles oficials d’idiomes per al curs  2018-2019 i hagi accedit al curs Avançat 1, Avançat 2 o C1, només ha de presentar el resguard acreditatiu del nivell d’accés.

Termini: del 04/09/2018 a les 08:00 fins al 09/09/2018 a les 23:59

Enllaç: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/alumnes/index.php

Informació sobre la prova d’anivellació:

 

Aquests cursos són gratuïts.

 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.

Llistat grup C1 PA, clica aquí.

Llistat grup C1 PC, clica aquí.

El grup C1 PB va ser anulat per la Conselleria.

Tots els sol·licitants d’Avançat 2 van ser admesos al grup Avançat 2 PA.

 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de juny): clica
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de setembre): clica aquí