Matrícula antic alumnat (setembre) idiomassprachenlanguagesязыкиlanguesاللغاتlingue

CURS 2020-2021

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha d’enviar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis en el calendari de matrícula.

NOTA IMPORTANT:
L’antic alumnat necessita la contrasenya personal per matricular-se. Recomanem que l’alumnat obtengui la contrasenya personal com més aviat millor i no esperi al dia de la matrícula. Per obtenir la contrasenya personal, cliqui

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan s’ha de matricular l’alumnat
– de cursos d’avaluació continua (convocatòria extraordinària) que ha obtingut la qualificació d’apte, de no apte o no presentat el setembre de 2020?

– de cursos de certificació (convocatòria ordinària) que ha obtingut la qualificació d’apte el setembre de 2020?

 

La matrícula de l’alumnat dels cursos de certificació que s’han d’examinar de la convocatòria extraordinària serà més endavant.

Calendari de matrícula de tots els idiomes Anglès:
Inici: PENDENT PUBLICACIÓ
Final: PENDENT PUBLICACIÓ
Alemany, àrab, català, francès, italià, rus i xinès:
Inici: PENDENT PUBLICACIÓ
Final: PENDENT PUBLICACIÓ
Tutorials Per a obtenir la contrasenya personal
Per a triar grup online
Informacions molt importants a tenir en compte a l’hora de matricular-se Clica
Informacions sobre els horaris del curs 2020-2021 Consideracions generals (respecte al lloc d’impartició dels grupos, sobre l’elecció d’horari i respecte als canvis de grup): cliqui

Per veure els horaris: cliqui

Link per a triar grup online
Pagaments
  • Informació sobre la quota escolar de 8€:
  • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
  • L’antic alumnat ha de pagar 2 taxes:
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Idioma:
Serveis generals:
Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa o monoparental general Idioma:
Serveis generals:

 

 

Formalització de matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals

  • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
PENDENT DE PUBLICACIÓ

 

Resguards que s’han d’enviar a l’EOI de Palma
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
  • còpia de l’elecció online de grup*
  • còpia del pagament de la quota de 8€.
  • còpia dels pagaments de les taxes (taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de la beca.