Matrícula antic alumnat (setembre) lingueidiomasязыкиاللغات语言languesidiomes

CURS 2019-2020

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

NOTA IMPORTANT:
L’antic alumnat necessita la contrasenya personal per matricular-se. Recomanem que l’alumnat obtengui la contrasenya personal com més aviat millor i no esperi al dia de la matrícula. Per obtenir la contrasenya personal, cliqui

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan s’ha de matricular l’alumnat que ha obtingut la qualificació d’apte, de no apte o no presentat el setembre de 2019?
Calendari de matrícula de tots els idiomes excepte Espanyol Llengua Estrangera Anglès:
Inici: 16/09/2019 a les 09:15
Final: 17/09/2019 a les 14:00

Alemany, àrab, català, francès, italià, rus i xinès:
Inici: 23/09/2019 a les 09:15
Final: 24/09/2019 a les 14:00

Calendari de Espanyol Llengua Estrangera
Tutorials Per a obtenir la contrasenya personal
Per a triar grup online
Informacions molt importants a tenir en compte a l’hora de matricular-se Clica
Informacions sobre els horaris del curs 2019-2020 Consideracions generals (respecte al lloc d’impartició dels grupos, sobre l’elecció d’horari i respecte als canvis de grup): cliqui

Per veure els horaris: cliqui

Link per a triar grup online
Pagaments
  • Informació sobre la quota escolar de 8€:
  • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
  • L’antic alumnat ha de pagar 2 taxes:
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Idioma:
Serveis generals:
Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa o monoparental general Idioma:
Serveis generals:

 

 

Formalització de matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
  • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
  • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
  • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
Anglès: fins al 19/09/2019 a les 19:00.

Alemany, àrab, català, francès, italià, rus i xinès: fins al 26/09/2019 a les 19:00

 

Horari de lliurament
La seu central de l’EOI de Palma de Mallorca, situada al carrer Aragó 59 de Palma, ha establert l’horari de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres per al lliurament de resguards i documentació.

Donat l’elevat nombre de persones que s’han de matricular enguany i per estalviar-li coes, li recomanam que eviti les franges horàries de 9:00 a 12:30 i 18:00 a 19:00.

Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
  • 2 còpies de l’elecció online de grup*
  • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
  • 2 còpies dels pagaments de les taxes (taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de la beca.
* Una còpia és per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma.