• Enguany tot el procés de matrícula és online per a tots els idiomes.
  • És fonamental que vostè llegeixi amb atenció les instruccions per a formalitzar la matrícula correctament.
  • Si vostè no fa les tres passes de la matriculació, no haurà formalitzat la matrícula i perdrà la seva plaça.
  • Vostè no estarà matriculat de ple dret fins que la secretaria del centre comprovi que, a més d’haver fet les tres passes a dalt esmentades anteriorment, està vostè en el nivell que li correspon i tota la documentació és correcta i està lliurada.
  • No és possible matricular-se en la secretaria del centre. El centre NO disposa d’ordinadors a disposició de l’alumnat per fer els tràmits de la matrícula.
  • Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.
  • En cap cas faci els pagaments abans d’haver triat horari. Si vostè paga primer i després es troba que no li van bé els horaris disponibles, no es tramitarà la devolució dels doblers.