Preinscripció per al curs 2022-2023

CURSOS OFICIALS PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS 

 

L’alumnat matriculat en règim oficial presencial al curs 2021/22 NO ha de participar  al procés d’admissió per continuar estudiant el mateix idioma.

 

OFERTA DE D’IDIOMES I CURSOS A L’EOI DE PALMA ANDREU CRESPÍ PLAZA

 

 

CalendarI 

 • de les 09:00 h del 7 de juny  fins a les 23:59 del 16 de juny –   Preinscripció
 • de les 09:00 h del 7 de juny  fins a les 23:59 del 16 de juny –   Prova d’anivellació on-line d’anglès
 • 17 de juny: Prova d’anivellació d’altres idiomes
 • 20 de juny: Sorteig per determinar l’ordre d’admissió
 • 27 de juny: Llistat provisional de preinscrits
 • Del 28 de juny a l’1 de juliol: Període de reclamacions
 • 6 de juliol: Resolució de reclamacions
 • 8 de juliol: Consulti aquest llistat per saber si ha estat admès i consecuentment es pot matricular del 12 al 17 de juliol al curs 2022-23 Llistat definitiu d’admesos

Llistat places asignades per idioma i nivell

Llistat de reserva

 • 12 de juliol al 17 de juliol: Matrícula
 

Requisits

 • DNI – NIE 
 • Edat mínima
      • Anglès  –Tenir 16 anys complerts el 31/12/2022  o haver aprovat 4t d’ESO 
      • Altres idiomes – tenir 14 anys o  a 31/12/2022 o haver aprovat 2n d’ESO
      • Alumnes d’altes capacitats – (vegeu normativa)
 Han de realitzar preinscripció
totes les persones que vulguin estudiar un idioma durant el curs 2022-23 a l’EOI de Palma del qual no estan matriculades aquest curs escolar en règim oficial presencial (més informació)
Sol·licitud d’idiomes 
 • Es pot sol·licitar un màxim de dos idiomes.
 •  Si feu la preinscripció per a dos idiomes heu de triar en primer lloc l’idioma preferent. El primer idioma en què us heu preinscrit consta com a primera opció i el segón com a segona opció. Les places s’adjudicaran en primer lloc als alumnes que hagin triat un idioma com a primera opció i si queden vacants s’adjudicaran als alumnes que hagin triat l’idioma com a segona opció.
Sol·licitud  de  nivells
 • Si no teniu cap coneixement de l’idioma,  heu de seleccionar el nivell Bàsic A1.
 • Si heu estat matriculats a una EOI i voleu continuar els estudis  o repetir, heu de fer la preinscripció directament al curs al qual podeu accedir segons s’indica a continuació:
 • Si teniu un certificat reconegut, heu de fer  la preinscripció directament al curs al qual podeu accedir o a un inferior si voleu reforçar els vostres coneixements. (vegeu normativa)  més informació
 • Si teniu coneixements de l’idioma, però no disposeu de la documentació acreditativa que ho certifiqui heu d’indicar que voleu realitzar una  prova d’anivellació.
 • La prova d’anivellació d’anglès serà telemàtica i es podrà fer durant el període de preinscripció. La prova d’anivellació dels altres idiomes serà presencial a cada centre el 17 de juny. Consulteu la pàgina web del centre per conèixer els horaris. Més informació sobre les proves d’anivellació
 • Si realitza una prova d’anivellació, es podrà preinscriure en el nivell que indica la prova o de un nivell inferior.
 • Preinscripció condicionada  l’alumnat matriculat  lliure, en el programa EOIES o en That’s English, aquest curs escolar que està pendent dels resultats de les proves per acreditar un determinat nivell haurà de triar l’opció d’haver aprovat el nivell anterior al curs que sol·licita i indicar al correu que envia amb tota la documentació per formalitzar la preinscripció que està pendent dels resultats de les proves.

 

PROCEDIMENT – 3 passes

 

Passa 1: sol·licitud online de plaça
 

 

 Passa 2:   Enviament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma
 
On s’ha d’enviar la documentació?
 •  preinscripcio.secretaria@eoipalma.com
Com s’ha d’enviar la documentació?
 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació  a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Indiqueu a l’assumpte el vostre nom i tipus de preinscrició
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ  A1
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ  AMB PROVA D’ANIVELLACIÓ
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ   ANTIC ALUMNAT EOI
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ  AMB CERTIFICAT RECONEGUT
 • Rebrà una resposta automàtica que confirmarà la recepció del seu correu. Si no la rep, comprovi la seva safata de correu no desitjat i marqui aqueix correu com desitjat per a poder rebre en la safata d’entrada altres correus que pugui manar-li l’EOI de Palma si fora necessari.
Fins quan es pot enviar la documentació?
 • Del 07/06 a les  9.00  fins al 16/06 a les 23:59
 Quina documentació  s’ha d’enviar?
 1. Resguard de la preinscripció  online
 2. DNI o NIE i còpia del passaport en vigor.

 

 1. Per sol·licitar un nivell superior a A1 –
      • Si ha fet prova d’anivellació
         • anglès – còpia del resguard amb  el resultat  
         • altres idiomes – res – el centre comprovarà els resultats.
      • Si no heu fet prova d’anivellació,
         • Certificat d’acreditació  – Més informació
         • Si està pendent  dels resultats de les proves de la matrícula lliure, sols deu  indicar aquest fet al seu correu de sol·licitud d’inscripció.
 1. Si no es compleix el requisit d’edat mínima
   • certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació de l’idioma cursat
   • certificat del centre en què consti la situació acadèmica d’alumnes  d’altes capacitats

 

 

Passa  3 – Consulta de les llistes provisionals, definitives i matriculació de les persones admeses

20 /06 
27/06
del 28/06 al 01/07
 • Termini per a la presentació de reclamacions. 
06/07
08/07  Llistes definitives d’admesos i de reserva.

Llistat places asignades per idioma i nivell

Llistat de reserva

DEL 12 AL 17 DE JULIOL
dates: per determinar
 • Matrícula alumnes de la llista de reserva

 

 

Normativa