Sol·licitud matrícula actualització

  • Persones que han superat un determinat nivell d’un idioma a l’EOI que volen  tornar a cursar aquest nivell o un altre inferior per actualitzar els seus coneixements o obtenir una certificació que no posseeixen.
  • Persones que han estat matriculades d’un nivell que no han superat que volen  matricular-se a un nivell inferior.
  • Persones que es volen matricular d’un determinat nivell d’un idioma que no apareix a l’oferta general.

Aquestes persones han d’enviar la seva sol·licitud  a la direcció de l’EOI de Palma Andreu Crespí Plaça  mitjançant el següent

FORMULARI

Aquestes matrícules  no tindran efectes acadèmics als nivells als quals els alumnes tenen una qualificació prèvia d’apte.