CONVOCATÒRIA MATRÍCULA PROVES LLIURES DE CERTIFICACIÓ DE NIVELL CURS 22-23

CONDICIONS PER LA MATRÍCULA

 

 • Ser titular d’un DNI o NIE en vigor.
 • Tenir 16 anys o complir-los durant l’any en què es fa la matrícula.
 • Tenir 14 anys o complir-los durant l’any en què es fa la matrícula, per fer la prova d’un idioma diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • Una persona es pot inscriure a un màxim de dos nivells per idioma, amb l’excepció de català, en què només podrà inscriure’s d’un nivell.
 • Els alumnes matriculats aquest curs escolar no podran realitzar la inscripció del mateix idioma i nivell que estan cursant.
 • A les proves lliures d’espanyol només s’hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat d’un país on l’espanyol no sigui la llengua oficial, o que justifiquin que no han estat escolaritzats en aquest idioma.
TERMINIS I PROCEDIMENT

 

CATALÀ 

 

Català – Només B2, C2

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca. L’alumnat es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià segons la seva capacitat. Per aquesta raó, abans de matricular-se, cal indicar l’ordre de preferència dels centres on es vol realitzar les proves. Per assegurar-se plaça, és molt recomanable sol·licitar en ordre de preferència totes les seus disponibles.

La inscripció s’ha de fer en tres fases:

 • Fase 1:
  Consignació dades personals, elecció del nivell i centre. Les persones que es vulguin inscriure a les proves s’han de donar d’alta i indicar el nivell i la preferència de centre per a la realització de les proves  al portal de preinscripció de les 9.00 h del 27 de febrer a les 22.00 h del 10 de març de 2023. 

 

 • Fase 2:
  Assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves – dia 13 de març de 2023 a les 22 h. 
  Els candidats hauran de consultar el centre on han estat admesos identificant-se amb el nom d’usuari i contrasenya que varen crear a la fase 1 al portal de preinscripció

 

 • Fase 3: 
  Formalització de la inscripció DE FORMA TELEMÀTICA en l’EOI corresponent: de les 9.00 h. del 14 de març a les 22 h. del 28 de març de 2023.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

 

TOTS ELS IDIOMES EXCEPTE CATALÀ 

 

AlemanyA2, B1, B2, C1, C2
AnglèsA2, B1, B2, C1, C2
ÀrabA2, B1, B2
Espanyol per a estrangers: A2, B1, B2, C1
Francès: A2, B1, B2, C1
Italià: A2, B1, B2, C1
Japonès: A2
Rus: A2, B1, B2
Xinès: A2, B1, B2

La inscripció es realitzarà DE FORMA TELEMÀTICA.

Termini: des de les 9.00 hores del dia 14 de març a les 22.00 hores del dia 28 de març de 2023.

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

 

CALENDARI  DE PROVES

 

Calendari proves convocatòria ordinària

Calendari proves convocatòria extraordinària

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

 

Parts de les proves 

 • producció i coproducció de textos escrits
 • producció i coproducció de textos orals
 • comprensió de textos orals
 • comprensió de textos escrits
 • mediació lingüística

Avaluació i qualificacions 

Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.

 • L’alumnat que superi totes les parts amb el 50% o més de la nota i a més obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts), obtindrà la certificació del nivell. 
 • L’alumnat que a la convocatòria ordinària no obtengui un mínim d’un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts), podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Prevaldrà la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.

Més informació a la Web del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

ADAPTACIONS

 

La sol·licitud d’adaptació de les proves lliures de certificació, s’haurà d’presentar en el moment de formalitzar la inscripció per correu electrònic a adaptacions@eoipalma.com  

Més informació