TERMINI: Del 09/02/2020 a les 09:00 fins al 23/02/2020 a les 22:00

OFERTA:

Alemany, A2, B1, B2, C1, C2
Anglès A2, B1, B2, C1, C2
Àrab A2, B1, B2
Català B1, B2, C1, C2
Espanyol per a estrangers A2, B1,,B2,C1
Francès A2, B1, B2, C1
Italià A2, B1, B2, C1
Rus A2, B1, B2
Xinès A2, B1, B2

INFORMACIÓ

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

 

PER A MATRICULAR-SE S’HAN DE SEGUIR TRES PASSES:

Passa 1: Registre de dades – matrícula telemàtica


Instruccions per al registre de dades i la matriculació

Enllaç per al registre de dades i matrículació telemàtica

Passa 2: Pagaments

 


FORMA DE PAGAMENT
Podeu pagar online o a una entitat bancaria.    Mes informació    

Podeu accedir als models de pagaments de l’ATIB clicant damunt els enllaços de les taxes d’aquesta mateixa taula

MOLT IMPORTANT –  Si pagueu online, no deseu cap document abans d’haver efectuat els pagaments. Els resguards han d’indicar clarament que els pagaments s’han efectuat

Taxes per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient 24,40 € :Només  s’ha de pagar  si MAI heu estat alumne presencial, lliure o del programa d’una EOI de Balears
Idioma: 46,49 €:
Serveis generals 11,62 €Només s’ha de pagar una vegada per curs escolar.
Taxes per a l’alumnat membre de família nombrosa o monoparental general Obertura d’expedient 12,20 €Només  s’ha de pagar  si MAI heu estat alumne presencial o lliure o del programa EOIES d’una EOI de Balears
Idioma 23,25 €
Serveis  Generals 5,81 €: Només s’ha de pagar una vegada per curs escolar:
Exempció de taxes. 
Informació
Devolucions
 Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de les taxes  els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Passa 3: Enviament de documentació.   Si vostè no fa aquesta tercera passa, no constarà com a matriculat encara que hagi realitzat les dues passes anteriors. 

 

Quina documentació s’ha d’enviar?
 • Resguard de la matriculació online
 • Resguards dels pagaments de les taxes, tant si heu pagat online o a una entitat bancària
 • Fotocòpia del DNI/NIE o fotocòpia del passaport (estrangers)
 • Justificant de la zona d’influència. (només nous alumnes i antic alumnat no matriculat enguany)

Si ha  d’acreditar la reducció del 50% o l’exempció del pagament algun dels següents documents:

 • Còpia carnet de família nombrosa actualitzat.
 • Documentació justificativa de família monoparental  segons la normativa vigent.
 • Atur- Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” (que es pot obtenir per Internet). No s’accepten la targeta DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius. Els treballadors afectats per un ERTO no formen part d’aquest grup i per tant no estan exempts del pagament de les taxes.
 • Documentació justificativa segons la normativa vigent de pertinença a altres col·lectius exempts de taxa

Si vol sol.licitar adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

   •  Sol·licitud d’adaptació
   • La documentació justificativa que s’ha d’aportar és la següent:
      • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent.
      • Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.
On s’ha d’enviar la documentació?   matricula.secretaria@eoipalma.com
Com s’ha d’enviar la documentació?
 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació  a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA LLIURE i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA LLIURE – Pons Ruiz, Marta)
Fins quan es pot enviar la documentació?  

 • Fins dia 24 de febrer de 2021 a les 14.00

Una vegada rebut el correu amb tota la documentació, la secretaria del centre  contactarà amb l’alumne per correu electrònic en un termini màxim de 10 dies per confirmar que la matrícula està formalitzada i és correcta.