PROCEDIMENT DE MATRÍCULA PER A DOCENTS DE LA CAIB QUE  ESTAVEN MATRICULATS EL CURS 2021-2022 EN EL PROGRAMA

 

NOTA: Aquest alumnat té plaça garantida si es matricula en el termini establert per l’EOI de Palma.

 

 

Dates de matrícula
 • per a l’alumnat que ha aprovat el juny: del 6 al 14 de setembre
 • per a l’alumnat que s’examina el setembre
  repetidors de B2.1: del 15/09 fins al 18/09
  per a B2.2: del 15/09 fins al 18/09
  per a C1.1: del 20/09 fins al 21/09
  per a C1.2: del 15/09 fins al 18/09
  repetidors de C1.2: del 20/09 fins al 21/09
Procediment
 • El procediment de sol·licitud de matrícula en el curs 2022-2023 es fa per e-mail.
 • No acceptam cap tipus de matrícula enviada abans de la data establerta en el calendari de matrícula corresponent.
 • S’ha d’enviar TOTA la documentació necessària en un ÚNIC email a l’adreça electrònica: cursosdocents.secretaria@eoipalma.com
 • A l’assumpte s’ha d’indicar: Matrícula docents CAIB: Llinatges i nom.
  Exemple: Matrícula docents CAIB: Pons Ruiz, Marta
 • Indicau a l’email que ens envieu que ja sou alumnes d’aquest programa del curs 2021-2022.
 • Rebreu la confirmació de matrícula en un termini de 72 hores com a màxim.
Documentació que s’ha d’aportar
 • Fitxa de recollida de dades personals: descàrrega
 • Còpia del DNI
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà el curs 2022-2023.