Sorteig – El resultat per determinar les lletres a l’ordre d’admissió a les EOI per al curs 2021-2022 segons el sorteig efectuat a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres dia 21 de juny és “ EH “.  Això vol dir que les llistes provisionals i definitives d’admesos i de reserva començaran a ordenar-se per aquestes dues lletres.

LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I DE RESERVA – CURS 2021-22

Les persones admeses que no formalitzin la seva matrícula del 14 al 19 de juliol perdran la plaça adjudicada. – PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

ADJUDICACIÓ PLACES DE LA LLISTA DE RESERVA

      • ALEMANY, ANGLÈS, FRANCÈS  I JAPONÈS–  22 juliol   informació sobre el procediment – 20 de juliol IMPORTANT –  És convenient estar pendent de l’adjudicació de places de la llista de reserva independentment del lloc que s’ocupa, ja que es es podríen acceptar tots els sol·licitants.
      • CATALÀ – setembre  (consultar pàgina web per la data exacta)

Els documents apareixen en format  PDF i es pot fer servir la funció Ctrl + F (​en Windows) o cmd + F (en Mac) per trobar els llinatges de la persona interessada.

ALEMANY

ANGLÈS

ÀRAB

CATALÀ

ESPANYOL

FRANCÈS

JAPONÈS

ITALIÀ

RUS

XINÈS