• Què es pot estudiar a l’EOI de Palma?

Actualment a l’EOI de Palma es poden estudiar 9 idiomes diferents: alemany, anglès, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès.

A vegades no es poden cursar estudis de tots els nivells de tots els idiomes.

L’oferta educativa pot variar de curs acadèmic en curs acadèmic ja que diferents factors influeixen a l’hora de decidir-la: la xifra d’alumnat matriculat i la xifra de persones que es preinscriuen per al curs següent, entre d’altres.

  • Qui decideix què es pot estudiar a l’EOI de Palma?

L’EOI de Palma és un centre públic que depèn del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears.

  • Per què no s’imparteixen classes d’altres idiomes com ara el japonès o el portuguès?

Entenem que seria molt interessant que l’EOI de Palma pogués oferir altres idiomes, com ara el japonès o el portuguès, però en ser un centre oficial, la implantació d’estudis d’un nou idioma no és tan senzilla i la Conselleria d’Educació i Universitat té en compte diferents factors a l’hora de plantejar-se la introducció d’un nou idioma com, per exemple, que hi hagi una gran demanda social de l’idioma en qüestió.

  • Quins tipus de cursos ofereix l’EOI de Palma?

L’EOI de Palma ofereix diferents tipus de cursos: cursos oficials anuals de 120 hores, cursos específics quadrimestrals, cursos per a docents de la CAIB i cursos d’anglès a distància.

  • Per què no hi ha horaris de tots els idiomes en totes les franges horàries?

La prefectura d’estudis confecciona els horaris segons la demanda de l’alumnat i la plantilla de professorat  amb la qual compta l’EOI de Palma, tenint en compte la capacitat física dels edificis (actualment comptam amb la seu central al C/Aragó, oberta de 9 a 21 hores, i amb 4 extensions a 4 instituts de Palma, en horari de 16 a 21 hores). No podem garantir que hi hagi horaris de tots els idiomes en totes les franges horàries. A vegades només podem oferir un únic grup per a un idioma i nivell.