Setembre 

 

Calendari proves escrites dels cursos de certificació – A2, B1, B2.2, C1.2 i C2  (convocatòria ordinària)

 

Calendari proves  escrites i orals dels cursos d’avaluació continua A1, A2.1, B1.1, B2.1 I C1.1 (Convocatòria extraordinària)

 

Matrícula antics alumnes oficials – del 14 al 17 de setembre