Setembre

Dates proves orals i escrites proves lliures (convocatòria ordinària)

Matrícula per als alumnes que volen passar al règim oficial (pendent de publicació)