PAUTES ORGANITZATIVES (Covid)

Informació exàmens pautes organitzatives :  

Mesures higienicosanitàries

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE)

Proves de certificació 2021 –A2.2 / A2, B1.2/B1 / B2.2 /B2/ C1.2/C1, C2

 

Proves dels cursos d’avaluació contínua   2021.  A1 / A2.1/ B1.1/B2.1 / C1.1

 

 

  • ALTRES INFORMACIONS

 

CONVOCATORIA ORDINÀRIA (JUNY))

CALENDARIS I HORARIS

 

Proves de certificació 2021 –A2.2 / A2, B1.2/B1 / B2.2 /B2/ C1.2/C1, C2
Proves dels cursos d’avaluació contínua   2021.  A1 / A2.1/ B1.1/B2.1 / C1.1
Consulta de qualificacions