PROVES CERTIFICACIÓ SETEMBRE 21 Clica aquí

Proves de certificació (convocatòria de juny):

EXÀMENS ESCRITS DE CERTIFICACIÓ: per a veure els edificis i les aules on tindran lloc les proves, clica aquí (són edificis diferents als llocs on s’han impartit les classes).

 • Examen escrit Bàsic A2: 3 de juny, 17.00 hores
 • Examen escrit Intermedi B1: 7 de juny, 16.00 hores
 • Examen escrit Intermedi B2: 3 de juny, 16.00 hores
 • Examen escrit Avançat C1: 11 de juny, 16:00 hores

EXÀMENS ORALS DE CERTIFICACIÓ, clica aquí.

Informació general sobre les proves de certificació (alumnes que poden presentar-se a les proves)

Segons les “Instruccions sobre l’organització dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 dels ensenyaments de règim especial d’anglès en la modalitat d’educació a distància, That’s English!, per al curs 2020-2021”, a l’apartat 2.3, s’especifica: “La superació dels mòduls bàsic A2.4, intermedi B1.2, intermedi B2.4 i avançat C1.2 del Pla 2020 de That’s English! donarà accés a la realització de les corresponents proves terminals de certificació de nivell bàsic A2, nivell intermedi B1, nivell Intermedi B2 i nivell avançat C1 de les escoles oficials d’idiomes, que són iguals per a tot l’alumnat de l’àmbit de competència de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears: alumnes oficials presencials, oficials a distància i lliures”.

Convocatòria extraordinària (juny de 2021): exàmens imparells i exàmens parells.

 • Tots els exàmens escrits es realitzaran en línia (on line).
 • Recuperació mòduls imparells: examen escrit dijous 17 de juny a les 19.00 hores, en línia (on line). Informació general, clica aquí. Guia de descarrega de safe exam browser, clica aquí. Guia exàmens fi de mòdul, clica aquí.
 • Recuperació mòduls imparells: examen oral divendres 18 de juny. Aules: clica aquí
 • Recuperació mòduls parells: examen escrit dilluns 21 de juny a les 19.00 hores, en línia (on line). Informació general, caquílica aquí. Guia de descarrega de safe exam browser, clica aquí. Guia exàmens fi de mòdul, clica aquí.
 • Recuperació mòduls parells: examen oral, dies 23, 28, 29 o 30 de juny, segons el grup, clica aquí.
 • A l’apartat “Avaluació” de “That’s English” es pot consultar els criteris d’avaluació i qualificació i la descripció de les proves (clica aquí).

Proves de certificació (convocatòria de setembre):

EXÀMENS ESCRITS DE CERTIFICACIÓ: més endavant es publicaran els edificis i les aules on tindran lloc les proves (poden ser edificis diferents als llocs on s’han impartit les classes)

 • Examen escrit Bàsic A2: 2 de setembre, 17.00 hores
 • Examen escrit Intermedi B1: 6 de setembre, 16.00 hores
 • Examen escrit Intermedi B2: 2 de setembre, 16.00 hores
 • Examen escrit Avançat C1: 6 de setembre, 16:00 hores

EXÀMENS ORALS DE CERTIFICACIÓ, més endavant es publicaran els edificis i les aules on tindran lloc les proves (poden ser edificis diferents als llocs on s’han impartit les classes)

Convocatòria ordinària (maig de 2021): exàmens imparells i exàmens parells.

 • Tots els exàmens escrits es realitzaran en línia (on line).
 • Recuperació mòduls imparells: examen escrit dijous 13 de maig a les 19.00 hores, en línia (on line). Informació general, clica aquí. Guia de descarrega de safe exam browser, clica aquí. Guia exàmens fi de mòdul, clica aquí.
 • Recuperació mòduls imparells: examen oral divendres 14 de maig, a partir de les 16.00 hores a l’EOI seu central. Aules: clica aquí
 • Mòduls parells: examen escrit dijous 20 de maig a les 19.00 hores, en línia (on line). Informació general, clica aquí. Guia de descarrega de safe exam browser, clica aquí. Guia exàmens fi de mòdul, clica aquí.
 • Els exàmens orals dels mòduls parells es realitzaran durant el mes de maig, previsiblement a l’aula i a l’horari habitual de les tutories (per a veure l’aula i l’horari de les tutories, clica aquí). Des de l’administració de That’s English s’enviarà a cada alumne el dia i la hora de la convocatòria de les proves orals.
 • A l’apartat “Avaluació” de “That’s English” es pot consultar els criteris d’avaluació i qualificació i la descripció de les proves (clica aquí).

Convocatòria de febrer de 2021

 • Tots els exàmens escrits es realitzaran en línia dijous 4 de febrer, a les 19.00 hores. Informació general, clica aquí. Guia de descarrega de safe exam browser, clica aquí. Guia exàmens fi de mòdul, clica aquí.
 • Els exàmens orals es realitzaran la setmana del 8 a l’11 de febrer, a l’aula i a l’horari habitual de les tutories (per a veure l’aula i l’horari, clica aquí). En cas necessari, es continuaria fent exàmens orals la setmana del 15 al 18 de febrer.
 • A l’apartat “Avaluació” de “That’s English” es pot consultar els criteris d’avaluació i qualificació i la descripció de les proves (clica aquí).