Sol·licitud d’adaptació de les proves per a persones amb dificultats específiques. Termini: fins dia 24 de juliol. Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir:

Degut a l’estat d’alarma pel COVID-19 la convocatòria ordinària es trasllada a setembre

Convocatòria ordinària (setembre)

Recuperació modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11: dimarts 1 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 1, clica aquí. Module 3, clica aquí. Module 5, clica aquí. Module 7, clica aquí. Module 9, clica aquí. Module 11, clica aquí.

Modules 2, 6 i 10:  dimarts 8 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 2, clica aquí. Module 6, clica aquí. Module 10, clica aquí.

Module 4: prova escrita divendres 4 de setembre, 17.00 hores.

Module 8: prova escrita dimecres 2 de setembre, 16.00 hores.

Module 12: prova escrita dijous 3 de setembre, 16.00 hores.

La prova oral dels mòduls 4, 8 i 12 es realitzarà del 7 al 23 de setembre (dates per concretar).

Convocatòria extraordinària (setembre-octubre)

Recuperació modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11: divendres 18 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 1, clica aquí. Module 3, clica aquí. Module 5, clica aquí. Module 7, clica aquí. Module 9, clica aquí. Module 11, clica aquí.

Recuperació modules 2, 6 i 10: dilluns 21 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 2, clica aquí. Module 6, clica aquí. Module 10, clica aquí.

Recuperació module 4: prova escrita dilluns 5 d’octubre, 17.00 hores.

Recuperació module 8: prova escrita dijous 1 d’octubre, 16.00 hores.

Recuperació module 12: prova escrita divendres 2 de d’octubre, 16.00 hores.

La prova oral dels mòduls 4, 8 i 12 es realitzarà del 24 al 30 de setembre (dates per concretar).

Convocatòria de febrer (ja realitzada)

Modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11:  prova escrita: setmana del 3 al 6 de febrer; prova oral (per als alumnes que superin la prova escrita): setmana del 10 al 13 de febrer.

– Module 1: clica aquí.  – Module 3: clica aquí.  – Module 5: clica aquí.  – Module 7: clica aquí. – Module 9: clica aquí.  – Module 11: clica aquí.