• EL DIA ABANS DE LES PROVES ESCRITES O ORALS, HEU DE CONFIRMAR  L’HORARI I L’AULA, JA QUE PODEN PRODUIR-SE CANVIS A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA. 
  • També heu de consultar les MESURES COVID-19

Convocatòria extraordinària (setembre-octubre)

Recuperació modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11: divendres 18 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 1, clica aquí. Module 3, clica aquí. Module 5, clica aquí. Module 7, clica aquí. Module 9, clica aquí. Module 11, clica aquí.

Recuperació modules 2, 6 i 10: dilluns 21 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 2, clica aquí. Module 6, clica aquí. Module 10, clica aquí.

Recuperació module 4: proves escrites i orals, clica aquí. *

Recuperació module 8: proves escrites i orals, clica aquí. *

Recuperació module 12: proves escrites i orals ,  clica aquí. *

*Per als mòduls 4, 8 i 12, la sessió de revisió es realitzarà el dia 13/10/2020 (després de realitzar l’examen escrit).

Curs
Grup
Mòdul Hora Centre Aula
Professor/a
A2.2
TA
mod 4 REVISIÓ 10.00 EOI ARAGÓ 13 Michael Carroll
A2.2
TB
mod 4 REVISIÓ 18.00 IES ARXIDUC 02-21 Inma Alzugaray
B1.2
TD 
mod 8 REVISIÓ 18.00 EOI ARAGÓ 10 Carme Bauçà
B1.2
TB
mod 8 REVISIÓ 17.00 EOI ARAGÓ 14 Bernat Borràs
B1.2
TB
mod 8 REVISIÓ 19.00 IES ARXIDUC 02-21 Susana Riera
B2.2
TA/TB
mod 12 REVISIÓ 18.00 EOI ARAGÓ 1 Cata Vicién
B2.2
TC
mod 12 REVISIÓ 09.00 EOI ARAGÓ 1
Raquel Gelabert

Sol·licitud d’adaptació de les proves per a persones amb dificultats específiques. Termini: fins dia 24 de juliol. Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir:

Convocatòria ordinària (setembre) (ja realitzada)

Recuperació modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11: dimarts 1 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 1, clica aquí. Module 3, clica aquí. Module 5, clica aquí. Module 7, clica aquí. Module 9, clica aquí. Module 11, clica aquí.

Modules 2, 6 i 10:  dimarts 8 de setembre (prova escrita 16:00 hores; prova oral a continuació, per als alumnes que superin la prova escrita). Module 2, clica aquí. Module 6, clica aquí. Module 10, clica aquí.

Module 4: proves escrites i orals, clica aquí.

Module 8: proves escrites i orals, clica aquí.

Module 12: proves escrites i orals, clica aquí.

Per als mòduls 4, 8 i 12, la sessió de revisió es realitzarà en acabar l’examen oral.

Convocatòria de febrer (ja realitzada)

Modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11:  prova escrita: setmana del 3 al 6 de febrer; prova oral (per als alumnes que superin la prova escrita): setmana del 10 al 13 de febrer.

– Module 1: clica aquí.  – Module 3: clica aquí.  – Module 5: clica aquí.  – Module 7: clica aquí. – Module 9: clica aquí.  – Module 11: clica aquí.