Convocatòria de setembre de 2018

Recuperació del Module 1 (Bàsic 1), clica aquí.

Recuperació del Module 2 (Bàsic 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 1), clica aquí.

Recuperació del Module 3 (Bàsic 2), clica aquí.

Recuperació del Module 4 (Bàsic 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 3), clica aquí.

Recuperació del Module 5 (Intermedi 1), clica aquí.

Recuperació del Module 6 (Intermedi 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 5), clica aquí.

Recuperació del Module 7 (Intermedi 2), clica aquí.

Recuperació del Module 8 (Intermedi 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 7), clica aquí.

Recuperació del Module 9 (Avançat 1), clica aquí.

Recuperació del Module 10 (Avançat 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 9), clica aquí.

Recuperació del Module 11 (Avançat 2), clica aquí.

Recuperació del Module 12 (Avançat 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 11), clica aquí.

Sol·licitud d’adaptació de les proves per a persones amb dificultats específiques. Termini: fins dia 31/07/2018. Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir: