Convocatòria de setembre de 2019

Recuperació Modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11: dia 2 de setembre. Modules 2, 6 i 10: dia 6 de setembre. Modules 4, 8 i 12: consultau els documents.

Recuperació del Module 1 (Bàsic A1) clica aquí.

Recuperació del Module 2 (Bàsic A1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 1) clica aquí.

Recuperació del Module 3 (Bàsic A2) clica aquí.

Recuperació del Module 4 (Bàsic A2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 3) clica aquí.

Recuperació del Module 5 (Intermedi 1) clica aquí.

Recuperació del Module 6 (Intermedi 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 5) clica aquí.

Recuperació del Module 7 (Intermedi 2) clica aquí.

Recuperació del Module 8 (Intermedi 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 7) clica aquí.

Recuperació del Module 9 (Avançat 1) clica aquí.

Recuperació del Module 10 (Avançat 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 9) clica aquí.

Recuperació del Module 11 (Avançat 2) clica aquí.

Recuperació del Module 12 (Avançat 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 11) clica aquí.

Sol·licitud d’adaptació de les proves per a persones amb dificultats específiques. Termini: fins dia 26 de juliol. Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir:

Convocatòria de maig-juny de 2019 

Recuperació Modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11: dia 17 de maig.

Recuperació del Module 1 (Bàsic A1) clica aquí.

Module 2 (Bàsic A1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 1) clica aquí.

Recuperació del Module 3 (Bàsic A2) clica aquí.

Module 4 (Bàsic A2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 3) clica aquí.

Recuperació del Module 5 (Intermedi 1) clica aquí.

Module 6 (Intermedi 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 5) clica aquí.

Recuperació del Module 7 (Intermedi 2) clica aquí.

Module 8 (Intermedi 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 7) clica aquí.

Recuperació del Module 9 (Avançat 1) clica aquí.

Module 10 (Avançat 1) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 9) clica aquí.

Recuperació del Module 11 (Avançat 2) clica aquí.

Module 12 (Avançat 2) (s’ha d’haver aprovat prèviament el Module 11) clica aquí.

Convocatòria de febrer de 2019

Examen escrit: del 04/02/2019 al 07/02/2019. Examen oral: del 11/02/2019 al 14/02/2019.

Module 1 (Bàsic A1), clica aquí.

Module 3 (Bàsic A2), clica aquí.

Module 5 (Intermedi 1), clica aquí.

Module 7 (Intermedi 2), clica aquí.

Module 9 (Avançat 1), clica aquí.

Module 11 (Avançat 2), clica aquí.