Convocatòria de febrer

Modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11 (pendent de publicació)

Convocatòria de maig-juny

Recuperació modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11 (pendent de publicació)

Modules 2, 4, 6, 8, 10 i 12 (pendent de publicació)

Convocatòria de setembre

Recuperació modules 1, 3, 5, 7, 9 i 11 (pendent de publicació)

Recuperació modules 2, 4, 6, 8, 10 i 12 (pendent de publicació)